Suurpellon päiväkoti

Suurpellon päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2014. Päiväkotiin tulee 6 lapsiryhmää, 108 - 126 hoitopaikkaa 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkotiin tulee myös esiopetusryhmä.

Arkkitehtonisesti mielenkiintoisen ja kestävän rakentamisen periaatteet täyttävän päiväkodin sydän on tupa, jossa lapset, henkilökunta ja asukkaat kokoontuvat toimimaan yhdessä. 3-6-vuotiaat lapset ja henkilökunta ruokailevat tuvassa ja nuoremmat lapset ruokailevat omissa ryhmissään oman hoitajansa kanssa.

Avarat ja valoisat tilat sekä toiminnan porrastaminen mahdollistavat lapselle ominaiset tavat toimia:
leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen. Ajatuksenamme on toimia koko päivä sekä sisällä että ulkona pienryhmissä ja omahoitajan kanssa.

Yhdessä vanhempien ja Suurpellon asukasyhteisön kanssa rakennettu kasvatuskumppanuus luo perustan lasten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille.

Lasten osallisuuden myötä toteutuu leikin ja oppimisen ilo. Päiväkodin toiminnassa painottuvat omahoitajuus, kasvatuskumppanuus ja ilmaisupainotteisuus.

Lasten hyvinvoinnista huolehtivat sensitiiviset ja osaavat aikuiset. Toimintaamme ohjaa Espoon varhaiskasvatussuunnitelma -kestävän elämäntavan alkupoluilla

Suurpellon päiväkodin toimintakalenteri