Planeetan päiväkoti

Planeetan päiväkoti sijaitsee kerrostalon alakerrassa puistomaisessa ympäristössä Olarin asukaspuiston vieressä.

Pienessä päiväkodissamme on turvallinen, iloinen ja kannustava ilmapiiri, jolla tuetaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Leikki, pienryhmissä toimiminen ja luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa luovat pohjan hyvälle arjelle päiväkodissa. Päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-6 -vuotiaille lapsille.