Päiväkoti Sirius

Päiväkoti sijaitsee puistomaisessa ympäristössä Olarin Kuitinmäessä. Tällä hetkellä päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää 1-6-vuotiaille. Tarjoamme myös esiopetusta.

Päiväkodissamme lapset kasvavat osaksi yhteisöämme, oppivat suhtautumaan myönteisesti itseensä ja ottamaan huomioon toiset. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Päiväkoti Siriuksen kielikylpyesiopetus ruotsin kielellä:

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämä ruotsin kielikylpyesiopetusryhmä toimii Siriuksen päiväkodin tiloissa. Ryhmän pääasiallinen toimintakieli on ruotisi. Esiopetusryhmä tekee yhteistyötä Päiväkehrän koulun kielikylpyopetuksen kanssa.