Opinmäen päiväkoti

Tervetuloa eri kielillä kirjoitettuna.Opinmäen kampus Suurpellossa on kansainvälinen ja monikulttuurinen yhteisö. Kyseessä on monipuolinen toimintakeskus, joka toteuttaa ideaa elinikäisestä oppimisesta. Opinmäessä on laaja valikoima Espoon sivistystoimen palveluita eri-ikäisille kuntalaisille. Kampuksella toimii kansainvälinen koulu, suomenkielinen koulu, päiväkoti, kirjasto, Omnia, liikuntapalvelut sekä yksityiset toimijat erilaisine harrasteryhmineen.

Kampus valmistui vuonna 2015 ja silloin myös Opinmäen päiväkoti aloitti toimintansa. Päiväkodissa on seitsemän ryhmää, joissa on hoitopaikkoja 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa toimii yksi erityisryhmä sekä 1-2 esiopetusryhmää (ryhmien määrä vaihtelee vuosittain).

Kasvatustoiminnan pedagogisessa suunnittelussa noudatamme Espoon varhaiskasvatussuunnitelman sisällöllisiä tavoitteita. Toiminnassamme näkyy vahvasti Liikunta, Kielitietoinen varhaiskasvatus, Matemaattinen ajattelu sekä LeikkiIlmaisun monet muodot toteutuvat monipuolisena taidekasvatuksena ja itseilmaisuun kannustamisena.

Arjessamme näkyy pienryhmätoiminta, ryhmät käyttävät tiloja sekä sisällä että ulkona porrastetusti ja joustavasti. Useita asioita tapahtuu samaan aikaan eri paikoissa erikokoisissa ryhmissä. Aamupalatarjoilun päätyttyä klo 8:30 kaikissa ryhmissä on siis leikin, toiminnan ja oppimisen aikaa.

Kohtaamme lapsen sensitiivisesti ja myönteisesti. Se lisää osallisuuden kokemusta ja edesauttaa aktiivista oppimista.

Ohjaamme mielellämme opiskelijoita. Olemme Helsingin yliopiston harjoittelupäiväkoti.

Päiväkotimuskari

Teemme yhteistyötä Espoon musiikkiopisto EMOn kanssa. Päiväkotimuskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään viikottaisen muskaritunnin päiväkotipäivän aikana. Muskarissa herätetään lapsen kiinnostusta musiikkiin elämysten, oivallusten ja ilon kautta. Muskarissa lauletaan, soitetaan, liikutaan, kuunnellaan ja loruillaan.Vanhemmat ilmoittavat halutessaan lapsen mukaan muskariin. Muskaritoiminta on maksullista. Lue lisää päiväkotimuskarista!

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenterit, joista voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Opinmäen toimintakalenteriin voit tutustua alla olevasta linkistä.

Opinmäen päiväkodin toimintakalenteri

Opinmäen päiväkodin esite (pdf, 309 Kt)

Hyödyllisiä linkkejä

Varhaiskasvatuksen suunnitelmat

Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Varhaiskasvatuksen lomakkeet