Nuottakunnan päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Matinkylässä, Nuottaniemen alueella, merellisessä ympäristössä.

Tarjoamme hyvää varhaiskasvatusta, jossa lapsen on mahdollista kasvaa tasa-arvoisessa a mahdollisimman kiireettömässä ilmapiirissä. Leikki ja suunnitelmallinen pienryhmätoiminta sekä luottamuksellinen yhteistyö vanhempien
kanssa luovat turvallisen pohjan lapsen kehityksen tukemiseen.

Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille ja esiopetusta.