Nuottakunnan päiväkoti

Nuottakunnan varhaiskasvatusyksikkö

Nuottakunnan päiväkodin toimintakalenteri

Nuottakunnan varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Matinkylässä, rauhallisella Nuottaniemen asuinalueella, mäntymetsämäisessä ympäristössä. Matinkylän metroasemalle on matkaa reilu kilometri, jonne kulku onnistuu hyvin busseilla. Nuottakunnan varhaiskasvatusyksikössä on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille sekä esiopetusryhmä.

Toimintakulttuuriamme kuvaa vahvasti iloisuus ja myönteisyys. Toimintamme perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa painotetaan lapsen ja vanhempien osallisuutta vaikuttaa heitä koskeviin asioihin varhaiskasvatuksessa. Positiivinen, kannustava, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus sekä hyvän huomaaminen lapsessa ovat toimintakulttuurimme perusta. Opetamme lapselle hyviä kaveritaitoja kuten toisen mielipiteen huomioimista, kaikkien mukaan ottoa leikkeihin, miten sanon kivasti kaverille ja kuinka toimitaan ristiriitatilanteessa. Empaattinen ja sensitiivinen lapsen kohtaaminen on työskentelytapamme, jolla haluamme vahvistaa jokaisen lapsen hyvää oloa. Lapsen huomaaminen ja kohtaaminen on meille tärkeää.

Lapset leikkimässä

Nuottakunnassa lapsille mahdollistetaan monipuolinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva toiminta. Omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu ovat lapselle luontaisia oppimisen tapoja. Leikille järjestetään paljon aikaa, koska se tukee lapsen kehitystä, oppimista ja tuo lapselle itsessään iloa. Ryhmässä lapsi harjoittelee aikuisen tukemana tunne- ja sosiaalisia taitoja arjen eri hetkissä, leikeissä tai esimerkiksi jonkun pelin tai muun ohjatun toiminnan kautta. Päivittäin järjestetään hetkiä liikkumiseen niin sisällä kuin ulkona sekä retkeillään lähialueen metsissä. Isommat lapset lähtevät myös retkille kauemmaksi tutustuen esimerkiksi Espoon eri kulttuurikohteisiin. Vuosittain perheille järjestetään yhteisiä tapahtumia.

Lapset maalaa

Nuottakunnan varhaiskasvatusyksikössä on lapsen turvallista kasvaa ainutlaatuiseksi ihmiseksi, jonka päivittäistä hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa tukevat ammattitaitoiset, motivoituneet ja innokkaat varhaiskasvatuksen työntekijät.