Matinniityn päiväkoti

Matinniityn päiväkoti

Matinniityn päiväkodin toimintakalenteri

Matinniityn päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Matinkylän monipuolisten palveluiden ja hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä. Noudatamme Espoon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetus suunnitelmia.

Matinniityn leikkipaikka

Hyödynnämme toiminnassamme paljon lähiympäristön luonto- ja liikuntakohteita kuten metsäalueita, meren rantaa, leikkipuistoja sekä Matinkylän urheilupuistoa runsaine liikuntapalveluineen. Pidämme tärkeänä, että lapset pääsevät liikkumaan päivän aikana paljon sekä sisällä että ulkona. Luontosuhteen vahvistaminen ja kestävä kehitys kuuluvat olennaisena osana arkeemme.

Lapsen maailmaan kuuluu ihmettely, ilo, liikkuminen, leikki, tutkiminen, kaverisuhteet, pettymykset, omat ajatukset ja toiveet. Matinniityssä lapsi on aktiivinen toimija. Käytämme lapsia osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä. Lapsia rohkaistaan ja kannustetaan yrittämään itse, erehtyä saa. Lasten osallisuus huomioidaan havainnoimalla lasten toimintaa ja vastaamalla heidän mielipiteisiinsä ja aloitteisiinsa. Arvioimme toimintaamme, hyödynnämme lapsilta ja vanhemmilta tullutta palautetta. Kulttuurinen ja perheiden monimuotoisuus huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Lapset leikkivät

Matinniityn päiväkodissa toimii 5 ryhmää, joissa varhaiskasvatusta tarjotaan 1-6 -vuotiaille lapsille. Tarjoamme myös esiopetusta. Työskentelemme tiiviisti huoltajien ja moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Matinniityn luontoeskari:

Matinniityn päiväkodissa toimii luontopainotteinen esiopetusryhmä. Ryhmä toimii 3-5 päivänä viikossa erilaisissa luontokohteissa. Luontokasvatusta hyödynnetään monien eri taitojen ja tietojen oppimisessa: luonnossa leikitään, liikutaan, lasketaan, lorutellaan ja lauletaan. Luontoryhmässä toimimiseen esioppilas tarvitsee joka säälle hyvät ulkoiluvaatteet.