Matinkylän päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Matinkylässä keskeisellä paikalla, mutta rauhallisessa ja vihreässä ympäristössä. Liikenneyhteydet taloon ovat hyvät.

Tällä hetkellä päiväkodissa toimii lapsiryhmiä 1-5 -vuotiaille. Tarjoamme myös esiopetusta. Konsultoivan erityislastentarhanopettajan tuki on tarvittaessa käytössämme.

Kasvatustoiminnan pedagogisessa suunnittelussa noudatamme valtakunnallisen varhaiskasvatuksen sisällöllisiä tavoitteita. Tarjoamme varhaiskasvatusta, jossa lapsen ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat toimintaamme. Tuemme omatoimisuutta, sosiaalisia taitoja ja ylläpidämme iloa turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä. Leikki, taiteellinen kokeminen, liikkuminen ja tutkiminen ovat päivittäin läsnä lapsen arjessa. Tavoitteenamme on avoin ja luottamuksellinen kasvatuskumppanuus, jonka keskiössä on lapsi. Toimintaa toteutetaan hyödyntäen omahoitajuuden ja pienryhmätoiminnan periaatteita.

Lapsille on tarjolla isot ja monipuoliset leikkipihat. Monikulttuurisuus on arkemme rikkautta.

Oman musiikkikasvatuksemme lisäksi päiväkodissa toimii Espoon musiikkiopiston muskari.