Aamunkoiton päiväkoti

Aamunkoiton päiväkoti sijaitsee Päivätiellä Olarissa, luonnonläheisessä rauhallisessa ympäristössä, hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä.

Aamunkoitossa on viisi ryhmää ja hoitopaikkoja 1 – 6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa annetaan myös esiopetusta.

Päiväkoti tarjoaa lapsille turvallista hoitoa ja kasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Hyvä lapsuus syntyy leikistä, ilosta, elämyksistä ja kiireettömyydestä. Jokaisen lapsen kehityksen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti.
Pidämme tärkeänä toiminnan avoimuutta ja kiinteää kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. Talolla on myös tarvittaessa vahva konsultoivan erityislastentarhaopettajan tuki.

Monikulttuurisuus on päiväkodissamme arjen rikkautta.

Päiväkodissa vierailee päivittäin kussakin ryhmässä vuorollaan talon oma lukumummo, jonka sadunlukutuokiot ovat lasten hartaasti odottamia.

Kasvatustoiminnan pedagogisessa suunnittelussa noudatetaan valtakunnallisen varhaiskasvatuksen sisällöllisiä tavoitteita. Toimintaa toteutetaan hyödyntäen omahoitajuuden ja pienryhmätoiminnan periaatteita.