Veturin päiväkoti

Veturin päiväkoti on kahden lapsiryhmän varhaiskasvatusyksikkö.
Veturin päiväkodissa tarjoamme lapsille lämpimän, turvallisen ja kunnioittavan toimintaympäristön kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen.

Me varhaiskasvattajat olemme täällä läsnä kannustaen, vahvistaen, tukien, ohjaten ja mahdollistaen lapsen aktiivisen osallistumisen leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen ja ilmaisemiseen.

Toivomme teiltä vanhemmilta avointa ja rakentavaa yhteistyötä lastenne parhaaksi.

Päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää:

  • Papukaijat 0-3-vuotiaiden ryhmä
  • Flamingot 3-5-vuotiaiden ryhmä

Lapsiryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sekä yhdistelmätyöntekijä. Heidän lisäkseen lasten ja perheiden kanssa toimivat laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja.

Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö

Päivähoidon alkaessa otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan palvelusopimuksen teosta ja tutustumiskäytänteistä. Hoidon alettua lapsille tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Suunnitelma arvioidaan säännöllisesti. Vanhempien kanssa käydyt keskustelut tukevat lasta kasvussa ja kehityksessä. Lapsen hoidon ja oppimisen taitevaiheeseen kiinnitetään erityistä huomiota turvaten näin jatkumo lapsen eri ikäkausina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköiset toimintakalenterit, joissa voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Veturin päiväkodin omaan toimintakalenteriin pääset seuraavasta linkistä: https://kalenteri.espoo.fi/8362

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja:

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Esiopetuksen lomakkeet

Maksut varhaiskasvatuksessa