Säterinmetsän päiväkoti

Turvallista on olla kun kaikki on tuttuja, erilaiset ihmiset, erilaisia juttuja!
Jokainen meistä täällä on tärkeä,
kenenkään leikkejä ei voi rikkoa, särkeä!
Leikit saa jatkua pitkänkin aikaa,
leikin maassa on oppimisen taikaa!
Oppimiseen käytetään kaikki tavat,
sylit, halit ja opetuskamat.
Rajoja, sääntöjä mietitään myös,
kaikkea tarvitaan leikis ja työs!

Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille. Yksikössä toimii erityisryhmä sekä järjestetään esiopetusta.

Meille Säterinmetsässä on tärkeää lämmin, hyväksyvä, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri. Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Kaikissa ryhmissä toteutetaan pienryhmätoimintaa.

Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tutkimalla oppiminen, jossa jää tilaa lasten omille kokemuksille ja oivalluksille. Tavoitteena on ylläpitää lapsen luontaista ihmettelyä ja uteliaisuutta ja valjastaa ne osaksi pedagogiikkaa.

Säterinmetsän esiopetuksessa noudatamme Espoon esiopetussuunnitelmaa. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Jokainen esioppilas on ainutlaatuinen yksilö, joka kasvaa ja kehittyy omaan tahtiin. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops). Lapset tutustuvat luontevasti, leikinomaisesti ja toiminnallisesti kirjaimiin sekä numeroihin ja oppivat havainnoimaan, kyseenalaistamaan ja keskustelemaan asioista.

Me Säterinmetsässä koemme tärkeäksi edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Vastaamme tähän tehtävään tarjoamalla mahdollisimman monipuoliset, innostavat ja huumorintäyteiset eväät. 

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen  käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Tämän päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Toimintakalenteri

Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma