Rinkelin päiväkoti

Päiväkodissamme toimii kolme lapsiryhmää:

Muruset (alle 3-vuotiaiden ryhmä)

Leipurit (3-5-vuotiaiden ryhmä)

Pullahiiret (pedagogisesti vahvistettu ryhmä, 3-5v)

Varhaiskasvatuspaikkoja on 1­-vuotiaasta 5-vuotiaaseen. Päiväkoti on avoinna klo 7-17 -välisenä aikana. Päiväkodissamme on käytössä monipuolinen liikuntasali ja iso, yhtenäinen piha. Ulkoilemme päivittäin säällä kuin säällä, ja liikuntasali on ryhmien käytössä viikoittain.

Toimintamme lähtökohtana on lapsilähtöisyys: suunnittelemme toimintaa lasten mielenkiinnonkohteiden pohjalta ja osallistamme lapsia toiminnan suunnitteluun. Toimimme vaihtelevan kokoisissa ryhmissä.

Hyödynnämme Leppävaaran monipuolista ympäristöä retkillä. Isojen ryhmät käyvät säännöllisesti luistelemassa ja hyödyntämässä kirjaston tarjontaa.
Vietämme vuoden aikana erilaisia tapahtumia: syys- ja kevätkauden päätöstapahtumat, vanhempainillat, isovanhempienpäivä, äitien- ja isänpäivä. Näissä tilaisuuksissa huoltajilla on mahdollisuus tutustua ja verkostoitua.

Päivähoidon aloitus on suuri muutos lapsen ja perheen elämässä. Panostamme lapsen turvalliseen ja rauhalliseen aloitukseen: lapsi- ja perhekohtaiseen tutustumisjaksoon (1-2 viikkoa), jonka aikana henkilökuntamme tutustuu ja luo lapseen turvallisen suhteen, joka luo lapselle turvaa myös hänen jäädessään hoitoon ilman huoltajaa.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö pitää sisällään lyhyiden päivittäin vaihdettavien kuulumisten lisäksi vuosittain pidettävät varhaiskasvatuskeskustelut (VASU).

Varhaiskasvatuksen suunnittelutyömme pohjautuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitä täydentävään ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan, sekä lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Espoon varhaiskasvatuksessa on käytössä toimintakalenteri: henkilökunta kirjaa ryhmäkohtaiset tapahtumat ja aktiviteetit. Rinkelin päiväkodin toimintakalenteri