Puustelli asuntopäiväkoti

Asuntopäiväkoti Puustelli kuuluu Mäkkylän päivähoitoalueeseen ja sijaitsee Pohjois- Leppävaarassa,
kerrostalon alakerrassa, osoitteessa Ruutikatu 7.
Kauppakeskus Sellosta on päiväkotiin noin 10-15 minuutin kävelymatka.
Puustellista on 300 metriä matkaa Postipuun päiväkodille, jonka pihalla ryhmä ulkoilee sekä aamu- että iltapäivisin. Puustellin ryhmää kutsutaan Susihukkien ryhmäksi.

Puustelli on kodinomainen yhden integroidun ryhmän tehostetun tuen asuntopäiväkoti, joka kuuluu tiiviisti Postipuun päiväkodin yhteisöön, mutta toimii kuitenkin omana yksikkönään.
Susihukissa on yli 3-vuotiaita lapsia yhteensä 12, joista 5 paikkaa on varattu lapsille, jotka tarvitsevat tukea kasvulleen ja oppimiselleen.

Puustellissa lapsella on hyvä ja turvallinen kasvuympäristö.
Lapsen yksilöllisyys otetaan huomioon ja vanhempia arvostetaan kasvatuskumppaneina; lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan vanhempien ja henkilökunnan välisellä yhteistyöllä.
Puustellissa järjestetään lapsen ikätasolle sopivaa monipuolista varhaiskasvatusta.
Leikin avulla tuetaan lapsen sosiaalisten taitojen ja luovuuden kehittymistä.

Puustellissa panostamme pienryhmätoimintaan sekä lapsen osallisuuteen.

Pienryhmätoiminta jakaantuu Susihukissa Pikkuhukkien ja Isohukkien ryhmiin, ikä-, taito- ja osaamistasojen mukaan.

Lasten osallisuus näkyy Puustellin arjessa.
Lasten osallisuus on yhteistä toimintaa aikuisten kanssa; lasten tarpeiden huomioimista sekä lasten oikeutta olla osana ryhmää.
Puustellissa havainnoidaan ja kuunnellaan lapsia ja tämän dokumentoitavan tiedon pohjalta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan varhaiskasvatustoimintaa huomioiden kasvuun ja oppimiseen liittyvät haasteet.