Perkkaanpuiston päiväkoti

Tämänhetkisen tiedon mukaan Perkkaanpuiston päiväkodin toiminta siirtyy 19.8.2019 uusiin toimitiloihin osoitteeseen  Majurinkulma 1. Perkkaanpuiston päiväkodin nimi lopetetaan ja käyttöön otetaan Majurinkulman päiväkoti uuden rakennuksen käyttöön oton yhteydessä.  

Perkkaanpuiston päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1987. Päiväkotimme sijaitsee Leppävaarassa Perkkaalla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Hyödynnämme Leppävaaran monipuolisia liikunta -ja kulttuuripalveluita toiminnassa.

Kävelymatka Leppävaaran juna-asemalta on noin 10 minuuttia. Bussi 203 ajaa Itsehallintotietä pitkin, josta on vain noin 5 minuutin kävelymatka päiväkodille. Myös busseilla 106, 510 ja 550 pääsee päiväkodille.

Päiväkodin tilat ovat toimivat ja jokaisella ryhmällä on käytössään jakotiloja. Lisäksi kaikkien yhteiseen käyttöön on tilava liikuntasali. Kahteen osaan jaettu piha-alue tarjoaa turvallisen ja monipuolisen ulkoleikkitilan eri-ikäisille lapsille.

Päiväkodissamme toimii viisi lapsiryhmää, Hiirulaiset, Nallekarhut, Merisimpukat, Ankkurit ja Aarteenetsijät. Hoitopaikkoja on 1-6 – vuotiaille lapsille yhteensä noin 80.

Toimintaperiaatteet

Toimintakulttuurimme pohjana on turvallinen, lasten hyvinvointia edistävä ja lapsia osallistava arki. Lasten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden takaaminen arjessa on meille tärkeää. Aikuiset antavat esimerkin vuorovaikutukseen.   Arvostamme ja kunnioitamme moninaisuutta sekä pyrimme tekemään sen näkyväksi arjessa. Toimintamme perustana on pienryhmätoiminta.

Pidämme leikin merkitystä lapselle tärkeänä ja lapsilla on päivittäin mahdollisuus vapaaseen leikkiin. Leikin kautta oppiminen tapahtuu lapselle ominaisella tavalla. Aikuinen tukee leikkiä osallistumalla siihen ja rikastuttamalla sitä. Leikkiympäristöä muunnellaan säännöllisesti ja haluamme tarjota lapsille monipuolisen leikkiympäristön ja leikkivälineet.   

Lasten osallisuus näkyy arjessamme päivittäin.  Lasten tarpeet ja toiveet huomioidaan ja he ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Arvostamme lasten näkemyksiä sekä kannustamme lapsia kertomaan ajatuksia ja toiveitaan. Varmistamme, että meillä on tarpeeksi aikaa lasten kuuntelulle ja yhteiselle keskustelulle.

Arvostamme avointa yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhempien näkemyksiä ja toiveita kuulemme vanhempainilloissa, varhaiskasvatuskeskusteluissa, sekä arjen kohtaamisissa. Lapsen aloittaessa päiväkodissa, perheen on mahdollista tutustua päiväkodin arkeen 1-2 viikon ajan. Tutustumisaika suunnitellaan yksilöllisesti, perheen ja lapsen tarpeet huomioiden.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat osa toimintaamme. Harjoittelemme lasten kanssa tunne-, empatia-, ja vuorovaikutustaitoja sekä huomiomme toiminnassamme ekologisuuden.