Painiityn päiväkoti

Painiityn päiväkoti sijaitsee pientalovaltaisalla Painiityn uudehkolla asuinalueella.

Ryhmät: Päiväkodissamme toimii kaksitoista lapsiryhmää kahdessa eri rakennuksessa: Huvikumpu, Ruusulaakso, Kirsikkalaakso, Vaahteramäki, Melukylä ja Kissankulma sekä Toukat, Tuhatjalkaiset, Muurahaiset, Hepokatit, Korennot (esiopetusryhmä) ja Perhoset (esiopetusryhmä). Varhaiskasvatuspaikkoja on 10 kuukautisesta 6 vuotiaaseen. Kerhoja päiväkodin tiloissa toimii kaksi: toinen kerhoista toimii kaksi päivää ja toinen kolme päivää viikossa. Kerhon toiminta-aika on 8:30-11:30 välisenä aikana.

Tilat: Päiväkodin tilat ovat valoisat ja avarat. Jokaisella ryhmällä on oman tilansa lisäksi käytössä teemoitettuja pienryhmätiloja, iso tupa ruokailuun sekä monipuolinen liikuntasali. Päiväkodin sisä- että ulkoilutilat ympäristöineen houkuttavat ja aktivoivat lapsia liikkumiseen.

Toimintaperiaatteemme: Toimintamme lähtökohtana on yksittäisen lapsen tarpeet ja niiden kunnioittaminen sekä huomiointi. Toimimme päivän aikana mahdollisimman paljon pienryhmissä, jolloin kasvattajalla on mahdollisuus havainnoida lasta ja suunnitella sekä mukauttaa toimintaa sen mukaan. Pienryhmähetkien lisäksi toimimme erikokoisissa ryhmissä, jotka voivat olla joko pysyviä tai vaihtuvia ja kokoonpanoltaan erilaisia, toimintahetkien tarpeen mukaan muuttuvia.

Oppimisen riemu: Lapset oppivat arjen tilanteissa lapselle luontaisten toimintatapojen kautta leikkien, liikkuen, tutkien ja ilmaisten. Keskeinen pedagoginen periaate on toiminnan eheys ja kokonaisvaltaisuus, jossa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat tärkeässä roolissa. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja he oppivat toisilta ja yhdessä toisten kanssa. Meidän kasvattajien tehtävä on ohjata lapset oppimisen äärelle myönteisessä ilmapiirissä.

Kestävä kehitys: Ohjaamme lapsia kestävyysajattelussa mm. kavereista huolehtimiseen, lähiympäristön uteliaaseen tutkimiseen sekä vastuuseen kasvamiseen. Jokaisen lapsen tulee olla hyväksytty omana itsenään !

Päivähoidon aloitus on tärkeä vaihe lapsen ja perheen elämässä. Panostamme hoidon hyvään aloitukseen: aloituskeskusteluun vanhempien kanssa, 1-2 viikon mittaiseen lapsen & vanhemman yhteiseen tutustumisjaksoon lapsen ryhmässä sekä sekä pienimpien lasten kohdalla tutustumiskäynteihin lapsen luokse kotiin. Vanhemmat ovat lapselle tärkein asia maailmassa, siksi meidän tehtävämme on kuunnella ja keskustella perheiden kanssa lapsen hyvinvoinnista.

Yhteistyö huoltajien kanssa: Päivittäisten pienten kuulumisten lisäksi varhaiskasvatuksessa laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuosittain huoltajien kanssa yhdessä keskustellen.  Vuoden varrella järjestämme vanhempainillan sekä erilaisia hetkiä yhdessä perheiden kanssa mm. joulu- ja kevätkauden päätöstapahtumat, isovanhempien päivän sekä toiminnallisia tapahtumia äitien- ja isänpäivien yhteydessä. Näissä tilaisuuksissa huoltajilla on mahdollisuus osallistua ja verkostoitua. Lisäksi päiväkodin vanhempainyhdistyksen toimintaan on helppo liittyä mukaan facebook-sivuston kautta.

Varhaiskasvatussuunnitelma: Varhaiskasvatuksen suunnittelutyömme pohjautuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitä täydentävään ryhmään varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kulmakiviämme arjessa on lasten päivittäisen liikkumisen ja aktiivisuuden lisääminen niin sisällä kuin ulkona, yhteisöllisyyden kannatteleminen sekä positiiviseen elämänasenteeseen kasvattaminen.

Taiteen perusopetus: Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estrada järjestää päiväkodin toiminta-aikana tanssinopetusta halukkaiden perheiden lapsille.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Tämän päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Painiityn päiväkodin toimintakalenteri