Lintumetsän päiväkoti

Lintumetsän päiväkoti sijaitsee Lintuvaaran pientaloalueella. Tarjoamme päivähoitoa 1-5-vuotiaille lapsille.

Päiväkodin pihapiirissä on kaksi ryhmäperhepäiväkotia, Peipponen ja Peukaloinen. Lintumetsän päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeilla on paljon yhteistä toimintaa.

Varhaiskasvatuksemme on hoivaa, huolenpitoa ja opetusta, jota toteutamme lasten ja perheiden tarpeiden pohjalta.

Lapsuus on erityisen merkittävä elämänvaihe ja vanhemmat ovat merkittävimmät ihmiset lapsensa elämässä. Arvostamme vanhemmuutta ja vanhempien vahvaa tunnesidettä lapsiinsa. Vanhemmat ovat parhaat asiantuntijat oman lapsensa asioissa. Päiväkodin työntekijät ovat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.