Lintulan päiväkoti

Varhaiskasvatusyksikkösijaitsee Lintuvaaran rauhallisella pientaloalueella. Lähellä Leppävaaran palveluja ja hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Toiminta-ajatus ja toimintakulttuuriLintulan päiväkoti on pieni yksikkö, jossa korostuu varhaiskasvattajien sekä lasten ja heidän huoltajiensa yhteisöllisyys. Arvostava, avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on toimintamme perusta. Keskiössä Lintulassa on lapsi, joka tulee kuulluksi ja nähdyksi. Lapsen osallisuus on vahvasti mukana toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Nettiin palapelit

   Tärkeimpänä toiminnan sisältönä pidämme leikkiä ja sen eri muotoja. Tavoitteena on kiireetön arki, jossa luomme mahdollisuudet monipuoliseen, ikätasoiseen leikkiin. Leikin arvostus näkyy siinä, että luomme puitteet inspiroivalle leikkiympäristölle ja välineistölle. Haluamme, että leikki on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat uutta tietoa.

Ryhmät: Päiväkodissamme toimii neljä lapsiryhmää; Silkkiuikut, Tuulihaukat sekä alle 3-vuotiaiden ryhminä Kivitaskut ja Hippiäiset. Päiväkodissa ei ole esiopetusryhmää.

Lasten maalausta

Yhteistyö huoltajien kanssa Tavoitteena on hyvän ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen vanhempien ja kasvattajien välille. Lasten päivittäiset kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Lintulassa käytetään toimintakalenteria, josta huoltajat voivat seurata lapsensa ryhmän suunniteltua toimintaa. Tämän lisäksi toimintaa dokumentoidaan ryhmissä monipuolisesti ja sitä jaetaan vanhemmille eri tavoin esimerkiksi kuukausikirjeen muodossa. Lintulassa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja mahdollistaa lapsille uusia elämyksiä. Tästä esimerkkinä perinteinen kevätretki.

Kestävä elämäntapa, yhteisöllisyys ja toiset huomioiva toiminta kuuluvat Lintulan arkeen. Kasvattajien kiireetön arki toimii mallina lapsille. Iloa ja yhteisöllisyyttä arkeemme tuovat erilaiset juhlat ja tapahtumat. Tällaisia ovat esimerkiksi talon yhteiset lauluhetket, isovanhempienpäivät sekä kevät- ja joulujuhlat.

Toimintakalenteri

Tietoa lapsiperheille