Leppäviidan päiväkoti

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Leppäviidan päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Leppäviidan päiväkodin toimintakalenteri

Leppäviidan päiväkodissa varhaiskasvatus perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintaan, jossa henkilökunta yhdessä lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa luo lapsille turvallisen sekä aidosti välittävän ja kuuntelevan ilmapiirin

Leppäviidan päiväkodissa lapsi nähdään aktiivisena oppijana, jonka aloitteisiin ja mielenkiinnonkohteisiin kasvattajat tarttuvat, koska oppiminen pohjautuu lapsen kokemusmaailmaan. Meillä rohkaistaan kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen, sekä sallitaan myös erehtyminen.

Pyrimme luomaan positiivisen oppimisympäristön ja auttamaan lapsia löytämään omat vahvuutensa, sekä tarjoamaan onnistumisen kokemuksia. Kannustava palaute auttaa lasta toimimaan oikein ja tuntemaan itsensä arvokkaaksi. Toimintakulttuurissamme edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa arvostamalla lasten, vanhempien ja henkilöstön aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä.

Leppäviidassa leikin annetaan näkyä ja kuulua! Leikin arvostaminen nähdään tärkeänä osana oppimista ja sille annetaan aikaa ja rauhaa. Aikuinen toimii leikin mahdollistajana ja rikastuttajana ja toiminta pohjautuu pienryhmätyöskentelyyn. 

Leppäviidassa jokainen on osa oppivaa yhteisöä, niin lapset kuin aikuiset. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä niin sisällä kuin lähialueella, lähellämme on metsiä ja puistoja, sekä Sellon monipuliset kulttuuritarjonnat. Pyrimme jatkuvasti muokkaamaan ympäristöämme vastaamaan lasten mielenkiinnon kohteita sekä huomioimme oppimisympäristöä rakentaessamme yhteiset kehittämiskohteemme.

Leppäviidan päiväkodissa kulttuurinen moninaisuus on voimavara. Jokainen lapsi ja perhe tulee kohdatuksi ja kohdelluksi omana arvokkaana itsenään ja erilaisia kieliä ja kulttuureja pyritään hyödyntämään ryhmien toiminnassa. 

Teemme yhteistyötä avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä lapsen parasta ajatellen.

Leppäviidan päiväkodissa toimii tällä hetkellä 4 lapsiryhmää 1-5-vuotiaille lapsille.