Lansankallion päiväkoti

Lansankallion ja Kallionkujan päiväkodit muodostavat yhden päivähoitoyksikön ja tekevät tiivistä yhteistyötä.

Lansankallion päiväkodin tavoitteena on tarjota turvallista ja lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä tukevaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä vanhempien kanssa.

Päiväkodin tärkeänä tehtävänä on luoda lämmin, hyväksyvä, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri.
Syli ja lämpö takaavat lapselle hyvän mielen. Lapsen temperamentti on myös tärkeä kohdattava asia.

Leikillä on tärkeä osuus päiväkodin toiminnassa. Päiväkodin tavoitteena on tukea pitkäkestoista leikkiä, sillä leikki on kaikille lapsille tärkeä oppimisen ja itsensä toteuttamisen väline. Se on sosiaalista toimintaa, jossa lapset oppivat muun muassa vuorovaikutustaitoja, sääntöjen noudattamista sekä oman toiminnan ohjausta.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Lansankallion päiväkodin toimintakalenteriin.

Lansankallion päiväkodin toimintakalenteri

Hyödyllisiä linkkejä

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Varhaiskasvatuksen lomakkeet