Laaksolahden päiväkoti

Vuonna 1987 toimintansa aloittanut Laaksolahden päiväkoti sijaitsee Laaksolahdessa rauhallisella ja vehreällä pientaloalueella.

Ryhmät

Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää: Hippuset, Hulivilit, Haitulat, Tiitiäiset, Vauhtitassut ja Esikoulu. Päiväkodin pihapiirissä on myös Kissankulman ryhmäperhepäiväkoti, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Päiväkodissa alkoi esiopetus syksyllä 2019.

Tilat

Ryhmätilojen lisäksi käytössämme on päiväkodin sali, jossa järjestämme liikuntaa, musiikkitoimintaa ja päiväkodin yhteisiä tapahtumia ja juhlia.

Päiväkodilla on kaksi erillistä piha-aluetta, joissa lasten on turvallista leikkiä ja liikkua.

Toimintaperiaatteet

Laaksolahden päiväkoti tarjoaa perheille turvallista, joustavaa ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa varhaiskasvatusta.

Painotamme toiminnassa pienryhmätoimintaa, jossa lapsilla on rauhaa toimia ja saada aikuisen huomiota osakseen.

Lapsen aloittaessa päivähoidon sovimme vanhempien kanssa aloituskäytännöistä. Suosittelemme lapsille noin kahden viikon harjoitteluaikaa, jonka aikana lapsi tutustuu päiväkotiin vanhemman kanssa. Ennen harjoitteluaikaa on mahdollista saada ryhmän kasvattaja kotiin tutustumaan lapseen hänelle tutussa ympäristössä.

Puolivuosittain käymme vanhempien kanssa keskustelun ja laadimme yhdessä lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman.

 Syksyisin ja tarvittaessa kevätkaudella ryhmät järjestävät vanhempainillan.

Kestävä kehitys

Päiväkodissamme painottuu kestävän kehityksen kasvatus. Olemme toimineet Vihreä lippu-päiväkotina vuodesta 2009. Vihreä lippu toiminnan teemoina ovat olleet jätteiden lajittelu, lähiympäristö, energia, ystävyyssuhteiden lujittaminen ja kiusaamisen ehkäisy, vesi ja terve elämä.

Kestävä kehitys liittyy kaikkeen toimintaamme. Tavoitteena on lapsen ympäristöherkkyyden herättäminen ja kestävien toimintatapojen oppiminen jo pienestä pitäen.

Taiteen perusopetus

Musiikkiopisto Juvenalia järjestää muskaritoimintaa halukkaille päiväkodin toiminta-aikana.

Vanhempainryhmä

Päiväkodissa toimii vanhempainryhmä, jonka toimintaan halukkaat voivat osallistua