Kyyhkyspuiston päiväkoti

Kyyhkyspuiston päiväkoti on neljän ryhmän yksikkö, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta 1-5 vuotiaille lapsille. Kyyhkyspuiston päiväkodilla on toimintaa kahdessa rakennuksessa, Kyyhkysmäki 8:ssa ja Kyyhkysmäki 10:ssä. Teemme yhteistyötä Asuntopäiväkoti Kyyhkyn kanssa.

Päiväkodillamme on käytössä toimintakalenteri, josta voi seurata ryhmien tapahtumia ja tiedotteita.

Kyyhkyspuiston päiväkodissa toimintamme perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja pidämme tärkeänä lasten osallisuutta. Lasten osallisuus näkyy toiminnassamme leikkiympäristöjen muokkaamisena lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisiksi. Pidämme leikkiä tärkeänä osana päivää ja huolehdimme ettei yksikään lapsi jää leikin ulkopuolelle. Aikuisten tehtävä on tukea lasten leikkiä. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien sekä varhaiskasvatukseen kuuluvien yhteistyötajohen kanssa.

temppurata pihalla viidakko temppurata Ryhmä hau temppurata

Kyyhkyspuiston päiväkodissa käytämme toiminnassamme aktiivisesti erilaisia puhetta tukevia ilmaisukeinoja, kuten kuvia. Käytössämme on Roihusten arki- materiaali, joka leikillisin keinoin tukee kielenkehitystä. Arjessamme mukana ovat myös kieli- ja kulttuuriopettaja sekä  laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Olemme mukana Paola- hankkeessa, jolla laajennetaan lasten sanavastoa ja kannustetaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia käyttämään suomen kieltä.

Käytämme toiminnassamme monipuolisesti päiväkodin tiloja niin sisällä kuin ulkona. Laajennamme toimintaympäristöämme myös esimerkiksi lähimetsään, Leppävaaran urheilupuistoon ja lähialueen leikkipuistoihin.

kolme tyttöä metsäretkellä kuraleikit Tytöt katsovat työmaatraktoria