Kuninkaisten päiväkoti

Kuninkaisten päiväkodin ovet avautuivat 1.2.1993.

Päiväkotimme sijaitsee Kilon pohjoisosassa, Kuninkaisten asuinalueella rauhallisen kadun varressa. Kulkuyhteydet ovat hyvät, Vanha Turuntie ja Kilon asema ovat lähellä. Välittömässä läheisyydessä on pallokenttä (talvella jäädytettynä) sekä metsää, joita hyödynnämme oppimisympäristönä.
Päiväkodissamme lapsilla on käytössä sali liikuntaa, juhlia ja koko talon yhteisiä lauluhetkiä ym. varten.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5 –vuotiaille lapsille: Haltijat, Tonttuset, Peikkoset ja Menninkäiset. Viidentenä ryhmänä samassa rakennuksessa toimii ryhmäperhepäiväkoti Keijut.

Kuninkaisten päiväkodin perustehtävänä on luoda lapselle turvallinen ja kasvua tukeva - elämyksiä antava - varhaiskasvatusympäristö yhteistyössä vanhempien kanssa.

Päivähoidon aloitus on suuri muutos perheelle. Yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen päivähoitoajasta onnellinen ja iloinen elämänvaihe. 

Päivähoidon aloittamisen suunnitteleminen yhdessä vanhempien kanssa on tärkeää, suosittelemme tutustumisjaksoa.  Alle 3-vuotiaan lapsen aloittaessa järjestämme mahdollisuuden kotikäynnille. Varsinkin pienemmille lapsille muistukkeina omasta perheestä hoidon alkaessa ovat vanhempien tuomat valokuvat.

Vanhemmat ovat lapsen ensisijaisia kasvattajia ja heillä on tieto omasta lapsesta.
Päiväkodin henkilöstöllä on tutustumisen ja havaintojen jälkeen kuva lapsesta ryhmässä / osana lapsiryhmää. Yhdessä keskustellen teemme lapselle varhaiskasvatussuunnitelman. Vanhempien näkemykset lapsen tavoista, tottumuksista ja tavoitteista ovat tärkeitä.
Tavoitteenamme on olla vanhempien kanssa luottamuksellisessa, rehellisessä ja avoimessa vuorovaikutuksessa.

Toimintamme ohjaavat sekä valtakunnallinen että Espoon varhaiskasvatusssuunnitelma.

Toimimme päivän aikana erikokoisissa toiminnalllisissa pienryhmissä, huomioiden lapsen ikä- ja kehitystason.
Annamme lapsen kasvulle aikaa sekä tilaa lapsesta lähtöisin olevalle toiminnalle ja varsinkin leikille.

Suunnittelemme toiminnan huomioiden kunkin lapsen sekä ryhmän tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.
Tuemme lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä; harjoittelemme vuorovaikutustaitoja, toistemme huomioimista ja hyviä tapoja.
Tasapuolisella kohtelulla lapset saavat hyväksytyksi tulemisen kokemisen.
Turvallisessa, ohjaavassa ja kannustavassa, tunteet hyväksyvässä ilmapiirissä on hyvä kasvaa.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma