Kilon päiväkoti

HUOM!

Kilon päiväkoti on siirtymässä väistöön uuden Kilon koulun ja päiväkodin rakentamisen ajaksi. Muutamme uuteen Keran päiväkotiin (Karamalmintie 2, 02630 Espoo) ennen seuraavan toimintakauden alkua. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun muuttoaikataulu varmistuu. Toimimme Kilon päiväkotina Kerassa ja palaamme takaisin uuteen päiväkotiin vuonna 2024.

Kilon päiväkodissa toimii sekä varhaiskasvatus että esiopetus. Aspelinin ja Kylänmäen esiopetus yhdistyy tulevana esiopetuskautena 2021-2022 osaksi Kilon päiväkodin toimintaa.

Kilon päiväkodissa toimintamme on lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää. Varmistamme, että jokainen lapsi saa osallistua toimintaan omien edellytystensä mukaisesti. Meillä kaikkien erilaisuus nähdään voimavarana ja rikkautena. Kaiken toiminnan tavoitteena Kilon päiväkodissa on hyvinvoiva lapsi, joka kokee päivittäin hyväksyntää, huolenpitoa, turvaa ja iloa. Kasvattajat toimivat omalla esimerkillään mallina lapsille kaikissa päiväkodin toiminnoissa kannustaen ja ohjaten lapsia havainnoimaan, kysymään ja kyseenalaistamaan.

Kilossa annamme lapsille mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin, jossa aikuiset ovat fyysisesti ja emotionaalisesti lasten saatavilla ja ohjaavat leikkiä tarvittaessa.Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia uutta. Hyödynnämme toiminnassamme lähiympäristöä ja päiväkotimme tarjoamia erilaisia oppimisympäristöjä.

Käytämme toiminnassamme erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia ja viittomia. Roihusten arjessa-materiaali on myös ryhmissämme käytössä.

Päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä Kilon alueella samassa rakennuksessa Kilon koulun kanssa .Tarjoamme varhaiskasvatusta Kilon alueen lapsiperheille.

Tällä hetkellä päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille sisältäen Aspelinin esiopetusryhmän.  Osa varhaiskasvatuspaikoista on  erityisen- ja tehostetun tuen paikkoja ja Espoossa toimimme inkluusio-periaatteen mukaisesti. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaikkien osallisuus arjen toiminnassa on tärkeää.

Päiväkodin oman henkilökunnan lisäksi yksikössä työskentelee lähes viikoittain laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen kieli-ja kulttuuriopettaja. Teemme myös yhteistyötä neuvolan, lasten terapeuttien ja opettajien kanssa.

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Kilon päiväkodin toimintakalenteriin voit tutustua alla olevasta linkistä.

Kilon päiväkodin toimintakalenteri