Karamäen päiväkoti

Karamäen päiväkoti siirtyi väistöön 3.4.2017 alkaen Nuumäen päiväkodin tiloihin osoitteeseen Nuumäentie 2.

Karamäen päiväkodin uudisrakennusta urakoiva rakennusyhtiö Rakennus Omera Oy on haettu konkurssiin. Uusi rakennusyhtiö on jatkanut rakentamista ja päiväkoti valmistuu arviolta vuoden 2020 alkupuolella. Karamäen päiväkodin väistö Nuumäen päiväkodissa jatkuu edelleen normaalisti. 

Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä kuusi lapsiryhmää. Toimintamme perustuu varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja on lasta rohkaisevaa ja innostavaa, yksilöllisiä tarpeita tukevaa ja asiantuntevaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Kannustamme lasta löytämään omat vahvuutensa ja tuemme hänen innostustaan ympäröivän maailman tutkimiseen.

Painotamme toiminnassamme pienryhmätoimintaa mahdollistaen lapsen osallisuuden, jonka kautta lapsen arkielämän taidot, luottamus omiin kykyihin sekä kyky ottaa toiset huomioon karttuvat.

Päiväkodissamme on lämminhenkinen ja suvaitsevainen ilmapiiri. Toimintatapaamme kuuluu jatkuva työn ja ammattitaidon arviointi sekä kehittäminen.

K - kunnioittaen
A - arvostaen
R - riemuiten
A - aidosti
M - myötäeläen
Ä - ääntä lasten kuunnellen
K - kasvatusyhteistyössä
I - ilolla