Karamäen päiväkoti

Karamäen päiväkoti siirtyi väistöön 3.4.2017 alkaen Nuumäen päiväkodin tiloihin osoitteeseen Nuumäentie 2. Lukuvuonna 2019-2020 Karamäen päiväkodin esiopetus toimii väistössä Nuumäen päiväkodin tiloissa uuden rakennuksen käyttöönottoon saakka.

Karamäen päiväkodin uudisrakennusta urakoiva rakennusyhtiö Rakennus Omera Oy on haettu konkurssiin. Vielä ei ole tiedossa millä aikataululla rakentaminen jatkuu ja päiväkoti valmistuu. Karamäen päiväkodin väistö Nuumäen päiväkodissa jatkuu edelleen normaalisti. 

Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä kuusi lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Toimintamme perustuu varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja on lasta rohkaisevaa ja innostavaa, yksilöllisiä tarpeita tukevaa ja asiantuntevaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Kannustamme lasta löytämään omat vahvuutensa ja tuemme hänen innostustaan ympäröivän maailman tutkimiseen.

Painotamme toiminnassamme pienryhmätoimintaa mahdollistaen lapsen osallisuuden, jonka kautta lapsen arkielämän taidot, luottamus omiin kykyihin sekä kyky ottaa toiset huomioon karttuvat.

Päiväkodissamme on lämminhenkinen ja suvaitsevainen ilmapiiri. Toimintatapaamme kuuluu jatkuva työn ja ammattitaidon arviointi sekä kehittäminen.

K - kunnioittaen
A - arvostaen
R - riemuiten
A - aidosti
M - myötäeläen
Ä - ääntä lasten kuunnellen
K - kasvatusyhteistyössä
I - ilolla