Kallionkujan päiväkoti

Kallionkujan päiväkoti on pieni kahden ryhmän päiväkoti, joka on perustettu Kiloon vuonna 2000.
Päiväkodin piha on monimuotoinen kallio- ja metsämaisemineen.

Kallionkujan ja Lansankallion päiväkodit muodostavat yhden päivähoitoyksikön ja tekevät tiivistä yhteistyötä.
Kallionkujan päiväkodin tavoitteena on tarjota turvallista ja lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä tukevaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Päiväkodin tärkeänä tehtävänä on luoda lämmin, hyväksyvä, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri. Syli ja lämpö takaavat lapselle hyvän mielen. Lapsen temperamentti on myös tärkeä kohdattava asia.

Leikillä on tärkeä osuus päiväkodin toiminnassa. Päiväkodin tavoitteena on tukea pitkäkestoista leikkiä, sillä leikki on kaikille lapsille tärkeä oppimisen ja itsensä toteuttamisen väline. Se on sosiaalista toimintaa, jossa lapset oppivat muun muassa vuorovaikutustaitoja, sääntöjen noudattamista sekä oman toiminnan ohjausta.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.