Jupperin päiväkoti

Jupperin päiväkoti sijaitsee rauhallisella luonnonläheisellä pientaloalueella. Luonnon läheisyys antaa hyvät mahdollisuudet lähiluonnossa retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen.  

Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on toimintamme tärkein tavoite. Turvallisessa ja kannustavassa sekä lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Pyrimme mahdollistamaan jokaiselle lapselle hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Oppimistilanteiden lähtökohtana on aktiivinen ja innostunut lapsi. Arvostamme leikkiä lapsen luontaisena tapana toimia ja oppia. Toiminnan suunnittelussa huomioimme ryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Toimintatapamme mahdollistaa lapsen osallisuuden.

Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan hyvälle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Päiväkodissa on kolme lapsiryhmiä 3-6 -vuotiallle lapsille. Päiväkotimme kuuluvat myös kaksi Laaksolahtitalon tiloissa toimivaa esiopetusryhmää.