Jupperin päiväkoti

Jupperin päiväkoti on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2019 alussa. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella luonnonläheisellä pientaloalueella, jossa luonnon läheisyys antaa hyvät mahdollisuudet luonnossa retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen.  

Päiväkodissamme toimii kuusi lapsiryhmää. Varhaiskasvatuspaikkoja on 1-6-vuotiaille. Päiväkodissamme myös järjestetään esiopetusta.

Päiväkodin tilat ovat avarat ja valoisat. Jokaisella ryhmällä on käytössään kolme erillistä tilaa. Lisäksi kaikkien ryhmien yhteiseen käyttöön on verstas ja tilava liikuntasali.

Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Toimintamme perustuu monipuoliseen, lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen, jossa leikillä, lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet. Päivän aikana toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä, jolloin kasvattajalla on aikaa havainnoida ja ohjata lasta. Haluamme mahdollistaa jokaiselle lapselle hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä lapsen luontaisena tapana oppia.

Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan hyvälle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.