Degerbyntien päiväkoti

Degerbyntien päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella lähellä Kilon juna-asemaa ja Leppävaaraa. Hyödynnämme arjen toiminnoissa lähialueen metsiä ja leikkipuistoja sekä liikunta- ja kulttuuripaikkojen tarjontaa.

Päiväkodissamme toimii kolme ryhmää 1- 5 -vuotiaille lapsille.

Toteutamme Degerbyntiellä turvallista, kannustavaa ja rohkaisevaa varhaiskasvatusta, Espoon varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Toiminnan lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, mielenkiinnon kohteet ja lapsen vahvuudet.  Näemme lapsen aktiivisena toimijana, joka haluaa oppia ja kehittää omaa osaamistaan. Toteutamme toimintaa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Teemme jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä huoltajien kanssa.

Otamme huomioon lapsen yksilölliset tarpeet toimimalla pienryhmissä ja porrastamalla toimintaa. Mahdollistamme lapsen osallisuuden toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Pedagogisen dokumentoinnin avulla (kuvat, videot, tarinat jne.) teemme arjen toimintaa näkyväksi. Näin huoltajat ja muut lapsen läheiset pääsevät osallisiksi erilaisiin toimintoihin ja tapahtumiin.

Kunnioitamme ja huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja perhetaustaa. Meille jokainen perhe on arvokas ja tasavertainen. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä perheiden kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

TOIMINTAKALENTERI

ESPOON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUKSEN LOMAKKEET