Auroranniityn päiväkoti

Sijainti

Auroranniityn päiväkoti sijaitsee rauhallisella ja luonnonläheisellä alueella Auroran kappelilla. Auroranniityn päiväkodissa toimii Esiopetusryhmä Kaislat.

Toiminta-ajatus

Toiminnan lähtökohtana on turvallinen, lapsen tarpeita vastaava esiopetus, jossa lapsi kohdataan yksilöllisesti, vahvuuksia tukien ja rohkaisten. Lapsen hyvinvoinnin perustana on tiivis yhteistyö perheiden ja esiopetuksen välillä.

Auroranniityn päiväkodilla luonto ja ulkoilu on vahvana osana toiminta-ajatustamme. Sijaintimme antaa oivan mahdollisuuden monipuoliseen retkeilyyn ja ulkoiluun, ja hyödynnämme näitä toiminta- ja oppimisympäristöjä arjen toiminnassa. Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Toiminnassa korostuu lasten osallisuus. Kehitämme yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioimista ja arjen taitoja. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen saman ikäisten kanssa

Esiopetus

Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä, lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännöllisesti henkilökunnan kesken. Päiväkodin oman henkilökunnan lisäksi yksikössä työskentelee laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajan, neuvolan, lasten terapeuttien ja opettajien kanssa.

Toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Auroranniityn toimintakalenteriin pääset täältä:

Toimintakalenteri

Esiopetus lomakkeet