Ajurinmäen päiväkoti

Ajurinmäen päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 2009 ja se on yksi Espoon esittelypäiväkodeista modernin toimintaympäristönsä vuoksi.

Ryhmät

Päiväkodissamme toimii neljä lapsiryhmää Menninkäiset, Haltijat, Tiitiäiset ja Maahiset. Hoitopaikkoja on 1-6 – vuotiaille lapsille yhteensä noin 60. Elokuussa 2017 Ajurinmäen päiväkodissa käynnistyy esiopetus. Toimintamme perustana on pienryhmätoiminta.


Tilat

Päiväkodin tilat ovat modernit ja jokaisella ryhmillä on käytössään kolme erillistä tilaa. Lisäksi kaikkien yhteiseen käyttöön on verstas ja tilava liikuntasali. Kolmeen osaan jaettu piha-alue tarjoaa turvallisen ja monipuolisen ulkoleikkitilan eri ikäisille lapsille omenapuiden suojassa.


Sijainti

Ajurinmäen päiväkoti sijaitsee Leppävaaran keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kävelymatka Leppävaaran juna-asemalta on noin 10 minuuttia. Bussit 201, 202, 203 ja 510 kulkevat lähelle päiväkodille.

Toimintaperiaatteet

Lapsilähtöisyys ja osallisuus

Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Pidämme tärkeänä sosiaalisten taitojen oppimista ryhmässä yhdessä muiden lasten kanssa. Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja, toisten huomioimista ja hyviä tapoja. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan ryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Oppimisympäristöä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti yhdessä lasten kanssa. Käytössä on muun muassa leikkitaulut, jonka avulla lapset voivat päivittäin valita mielekkään leikin itselleen.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Arvostamme vanhempia lapsensa ensisijaisia kasvattajia ja päiväkodin kasvattajien tehtävänä on toimia perheiden kumppaneina kasvatustyössä. Vanhempien ja henkilöstön tiedot ja näkemykset lapsen kasvusta ja kehityksestä luovat pohjan lapsen hyvinvoinnille. Päivähoitopaikkapäätöksen jälkeen lapsen tulevasta ryhmästä soitetaan vanhemmille ja sovitaan perheen tutustumisesta päiväkotiin. Tavallisimmin tutustumisaika päiväkotiin on 1-2 viikkoa, josta osan aikaa myös vanhemmilla on mahdollisuus olla mukana tutustumassa päivähoidon arkeen. Jokaisen perheen kanssa tutustumisaika ja päivähoidon aloitus suunnitellaan yksilöllisesti, perheen ja lapsen tarpeiden mukaan.

Kaksi kertaa vuodessa kutsumme vanhemmat yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluun. Jos perheen äidinkieli on jokin muu kuin suomi, päiväkoti järjestää tulkin mukaan keskusteluun. Päivittäiset keskustelut lasta tuotaessa/hakiessa ovat tärkeä yhteistyömuoto. Vanhempien iltoja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi päiväkodin juhliin ja tapahtumiin kuten kevät- ja joulujuhliin ovat kaikki vanhemmat sekä usein myös sisarukset tervetulleita. Isovanhempia on myös kutsuttu vuosittain vierailulle päiväkotiin.

Monikulttuurisuuskasvatus

Monikulttuurisuus on päiväkotimme arkea. Jokaisen lapsen tulee saada olla ylpeä itsestään, perheestään ja kulttuuritaustastaan. Suomenkielen opetus ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuttaminen sekä lapsen kotikielen ja kulttuurin tukeminen ja arvostaminen näkyvät toiminnassa päivittäin. Maahanmuuttajataustaiselle lapselle suomenkielen opetus liitetään arkipäivän tilanteisiin. Draamaa, kuvallista ilmaisua, musiikkia ja liikuntaa sekä leikkiä käytetään kielen kehittämisen välineinä.

Kestävä kehitys

Päiväkotiin on laadittu kestävän kehityksen suunnitelma. Olemme valinneet koko talolle kestävän kehityksen kehittämiskohteen, jota kussakin lapsiryhmässä toteutetaan lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden.