Suomenojan päiväkoti

Päiväkoti on vuorohoitopäiväkoti, joka tarjoaa 1-6 vuotiaille turvallista varhaiskasvatusta ympäri vuorokauden. Päiväkoti on tarkoitettu pääsääntöisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat yöhoitoa.

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenterit,
joista voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita.
Niihin voi tutustua alla olevasta linkistä.

Suomenojan päiväkodin toimintakalenteri

Suomenojan päiväkoti sijaitsee Suomenojan liikenneympyrän läheisyydessä, Finnoon koulun vieressä.
Päiväkodin toiminnassa painotamme vuorovaikutustaitoja ja pysyviä ihmissuhteita kodinomaisessa kasvuympäristössä. Lähtökohtana on se, että kohtaamme ja hyväksymme lapset sellaisina kuin he ovat. Harjoittelemme kaverisuhteita, tunnetaitoja, omatoimisuutta ja sitä, että lapsi oppii tekemään itsenäisiä ratkaisuja. Aikuinen huomaa lapsen pienetkin onnistumiset. Nämä kaikki tukevat lapsen itsetuntoa.

Suomenojan päiväkodissa otetaan huomioon lapsuus, lapsilähtöisyys ja lapsen mielenkiinnon kohde kaikessa toiminnassa. Huomioimme lasten ideoita ja oivalluksia toimintaa suunniteltaessa. Rohkaisemme tutkimaan, kokeilemaan ja oivaltamaan asioita. Annamme tilaa erehdyksille. Yhdessä lasten, huoltajien ja varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. 

Tuttujen aikuisten saatavuus ja läsnäolo antavat hyvät mahdollisuudet pienen kulkijan kokea päiväkotimme kodiksi, johon on mukava ja turvallista tulla ja jossa vallitsee kodinomainen kasvuympäristö. Henkilökunnalla on herkkyys kohdata lapsi eri tunnetiloissa kaikkina vuorokauden aikoina. Kasvattajien kiireetön asenne toimii mallina lapsille ja aikuisille. 

Toimintamme tähtää vasun mukaiseen laaja-alaiseen osaamiseen, projektityöskentelyn keinoin.