Saunarannan päiväkoti


Saunarannan päiväkoti sijaitsee Saunalahdessa Kummelivuoren juurella, jossa on todella viihtyisä ja monimuotoinen leikkipiha. Päiväkodissa on hoitopaikkoja 1-5-vuotialle lapsille ja kaksi ryhmää, joissa touhuavat Pikkupeikot ja Saunatontut! 

Toiminta

Toiminta-ajatuksenamme on, että lapsi on turvallisesti yksilö yhteisössä. Kannustavassa, myönteisessä ja virikkeellisessä oppimisilmastossa lapsi saa kokeilla, tutkia ja tehdä häntä kiinnostavia asioita. Leikki on meille tärkeä toimintamuoto ja työkalu. Leikki on lapselle luontainen tapa käsitellä oppimaansa, kuulemaansa, ajatuksiaan ja tunteitaan. Sen avulla lapsi harjoittelee yhdessä aikuisen kanssa vuorovaikutustaitoja sekä tunteiden ilmaisua ja säätelyä. Leikeissä lapsi saa kokemuksia sääntöjen noudattamisesta, vastuun ottamisesta ja ristiriitojen selvittelystä. Leikki tukee myös mielikuvituksen ja kielen rikastumista.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Yhteistyö ja vuoropuhelu vanhempien kanssa alkaa perheen ensikohtaamisesta. Jokaisen perheen kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa tutustutaan lapseen ja perheeseen. Yhteistyön tavoitteena on kasvattajan ja vanhempien asiantuntemuksen, osaamisen, tiedon ja kokemuksen yhdistäminen lapsen ja oppimisen tueksi.