Saunalahden päiväkoti

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksemme on tarjota laadukasta päivähoitoa tukien lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppaneina perheiden kanssa.

Kuuntelemme vanhempien ja lasten ääntä ja otamme sen toiminnassamme huomioon.

Päiväkodissamme opetamme aikuisen omalla esimerkillä lapsia arvostamaan erilaisuutta ja kohtaamaan jokainen tasa-arvoisesti. Kannustamme lapsia ennakkoluulottomuuteen muiden ihmisten kohtaamisessa

Pidämme leikkiä tärkeänä lapsen kehitykselle. Tarjoamme lapsille tilaa, välineitä ja aikaa leikille, kuuntelemme lapsen toiveita ja ajatuksia olemalla aidosti läsnä ja osallistumalla leikkiin.

Teemme työtä erilaisia vahvuuksiamme ja jokaisen omaa luovuutta hyödyntäen.

Suurin osa työyhteisöstämme on käynyt kasvatuskumppanuuskoulutuksen. Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta yhteistyössä Saunarannan päiväkodin kanssa. Järjestämme erilaisia juhlia ja tapahtumia, joihin perheillä on mahdollisuus osallistua.

Arvioimme ja kehitämme toimintaamme asiakaspalautteiden pohjalta.

Ekologisesti kestävä kehitys pohjautuu aikuisen esimerkkiin. Taloudellisesti kestävä kehitys näkyy siinä, että meillä tavaroita tärkeämpää on aikuisen läsnäolo ja sosiaalisten suhteiden solmiminen ja ylläpito. Kulttuurisesti kestävää kehitystä toteutamme suomalaisia kulttuuri- ja uskontoperinteitä vaalien. Sosiaalisesti kestävä kehitys näkyy turvallisina ja mahdollisimman pysyvinä ihmissuhteina

Kasvatuskumppanuus 

Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen parhaaksi hänen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Päävastuu lapsen kasvusta ja kehityksestä on vanhemmilla ja kasvatuskumppanuudella tuetaan vanhempia tässä tehtävässä.

Saunalahden päiväkodin toimintakalenteri