Saunalahden päiväkoti

RYHMÄT

Päiväkodissamme toimii viisi ryhmää. Varhaiskasvatuspaikkoja on 1-5 -vuotiaille lapsille.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Päiväkodin tiloja käytetään monipuolisesti ja toimintaympäristöä muutetaan suunnitelmallisesti lasten tarpeiden ja omien leikki - ideoiden mukaan. Ryhmätilojen lisäksi kaikkien yhteisessä käytössä ovat ateljee, liikuntasali ja kirjasto. Lasten leikkipaikkoina käytetään myös aulatiloja ja tyhjillään olevia huoneita. Hyödynnämme viikoittain päiväkodin läheisyydessä sijaitsevia lähimetsiä ja leikkipuistoja sekä kirjastoa. 

TOIMINTAPERIAATTEET

Toimimme päivittäin sekä koko ryhmänä, että pienryhmissä. Lapsi toimii päivän aikana erikokoisissa pienryhmissä 2-13 lasta. Harjoittelemme ryhmässä toimimisen taitoja. Henkilökuntamme on käynyt Huomaa hyvä - positiivisen pedagogiikan koulutuksen. Teemme työtä jokainen omia vahvuuksiamme ja jokaisen omaa luovuutta hyödyntäen. Toiminnassa huomioimme jokaisen lapsen omat vahvuudet ja yksilölliset tarpeet. Ohjaamme ja opetamme lapsia positiivisen huomion kautta, huomamme hyvän.

Saunalahden päiväkodin toimintakalenteri