Pisan päiväkoti

Pisan päiväkoti muuttaa väistötiloihin 18.11.19.
Toiminta aloitetaan väistötiloissa myös 18.11.19 

Väistötila sijaitsee osoitteessa Merikansantie 4 B, 1 krs

Väistön on arvioitu päättyvän 31.07.2021

Pisan päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 1992. Päiväkoti sijaitsee rauhallisella ja luonnonläheisellä alueella entisen Pisan kartanon mailla.
Päiväkodin naapurissa on Pisan asukaspuisto.

Ryhmät
Päiväkodin yläkerran tiloissa ovat Onnimannit ja Pikkurillit. Alakerran tiloissa ovat Kultarallit, Timpermannit sekä Pelimannit.
Varhaiskasvatuspaikkoja on tällä hetkellä 1-5 vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme ei ole esiopetusta.

Toimintaperiaatteet
Toiminnassamme toteutuu lapselle ominainen tapa toimia; leikkiminen, liikkuminen, erilaiset taiteelliset kokemukset sekä tutkiminen. Haluamme toiminnassamme tarjota lapselle turvallisen ja osallistavan oppimisympäristön niin päiväkodin sisällä kuin piha-alueella, sekä ympäröivässä lähiluonnossa.
Pienissä ryhmissä toimiminen varmistaa lapsen jokapäiväisen huomioimisen.
Ryhmien toiminnassa haluamme painottaa hyvien tapojen opettelua, toistemme arvostamista ja kunnioittamista. Kiusaamiseen puutumme aina.
Kasvatuskumppanuus on meille tärkeää. Toimimme lasten vanhempien kanssa avoimesti  sekä luottamuksen hengessä. 
Varhaiskasvatuksen alkaessa sovimme lapsen harjoittelun ja tutustumisen yhdessä perheiden kanssa.

Henkilöstö
Kasvatushenkilöstöä on 14. Haluamme huolehtia työilmapiiristämme ja työyhteisön hyvinvoinnista jokapäiväisessä arjessa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Olemme mukana ”Ilo kasvaa liikkuen” -projektissa ja olemme tehneet kestävän kehityksen sitoumuksen 2050.
Päiväkodillamme on ollut vuodesta 1998 alkaen vanhempainyhdistys, joka osallistuu vuosittain toimintamme tukemiseen mm. tekemällä hankintoja ja järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Pisan päiväkodin toimintakalenteri