Paapuurin päiväkoti

Paapuurin päiväkodin toimintakalenteri

Päiväkotimme sijaitsee Saunalahdessa Kauklahdenväylän välittömässä läheisyydessä. Piha-alueemme rajoittuu metsään minne meidän on hyvä kulkea suoraan oman portin kautta.

Päiväkodissamme on seitsemän lapsiryhmää jotka toimivat omissa kotipesissään kahdessa eri kerroksessa.

Alakerran kotipesät ovat Pisara, Loiske ja Kaste. Yläkerran kotipesät ovat Majakka, Ankkuri, Aallokko ja Laine.

Lapsiryhmät toimivat pienryhmissä ja heillä on mahdollisuus käyttää kaikkia kotipesiä kulloisenkin toiminnan mukaan.

Yhteisenä kohtaamispaikkanamme toimii Satama, ruokasali, joka sijaitsee keskellä päiväkotia sekä yläkerrassa oleva Laituri.

Paapuurin toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys ja positiivinen pedagogiikka.

Jokainen aikuinen on jokaista lasta varten. Kaikki mitä teemme ja koemme lapsen kanssa yhdessä, on merkityksellistä hyvälle kasvulle lapsen oppimispolulla. Kasvulle tärkeitä asioita ovat leikki, sosiaaliset taidot ja niiden harjoittelu, monipuolinen liikunta sekä riittävä lepo ja ravinto. Näiden ympärille rakennamme lapsen varhaiskasvatuspäivän huomioiden hänen yksilölliset tarpeensa ja mielenkiinnon kohteensa yhteistyössä vanhempien kanssa.

Paapuurissa on varhaiskasvatuspaikkoja 1-6 vuotiaille lapsille sekä esiopetusta.