Ohrakasken päiväkoti

Ohrakasken päiväkoti on avannut ovensa tammikuussa 2003. Päiväkoti sijaistee Latokaskessa hyvin rauhallisella pientaloalueella. Päiväkodille löytää helposti perille ihan kävellen tai julkisilla.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on neljä ryhmää Idut, Versot, Vaahterat ja Tammet. Tarjotamme päivähoitoa 1-5 vuotiaille lapsille sekä esiopetusta 6-vuotiaille.

Päiväkodissa toiminnan pohjana on pyrkimys hyvään ja pysyvään vuorovaikutukseen lasten ja aikuisten välillä. Pidämme erittäin tärkeänä kiinteää ja toimivaa yhteisyötä
lasten vanhempien kanssa. Pyrimme luomaan lapselle turvallisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä leikkiä ja kehittyä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.
Panostamme toiminnassamme pienryhmätoimintaa, jossa huomioimme lasten kehitysvaiheet, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet siten, että ne tukevat kunkin lapsen kasvua ja kehitystä mahdollisimman hyvin.

Toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa kuuntelemme vanhempia ja seuranta tapahtuu yhdessä vanhempien kanssa päivittäisissä keskusteluissa, vanhempainilloissa sekä VASU- keskusteluissa. Esiopetuksessa lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa LEOPS.

Päiväkodissamme toimii myös vanhempaintoimikunta, joka on järjestänyt toimintaa ja kerännyt rahaa mm. lasten pastillirahastoon ja päiväkodilla järjestettäviin esiintyjiin jo useamman vuoden ajan.

Ohrakasken päiväkodin toimintakalenteri