Nöykkiön päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Nöykkiössä rauhallisella pientaloalueella kirjaston ja lähipalvelukeskuksen vieressä. Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää ja viereisessä Nöykkiönlaakson alakoulussa kaksi esiopetusryhmää.

Päiväkoti toimii huoltajien kanssa hyvässä yhteistyössä huomioiden lasten yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatusyksikön pedagogisen toiminnan perustana on varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laaja-alainen osaaminen. Oppimisympäristöä muokataan lasten ajatusten, kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden pohjalta.

Toiminnassa otetaan huomioon mm. lasten matemaattisten taitojen kehittyminen, luontosuhteen luominen ja monipuolinen liikkuminen. Lasten leikeille annetaan tilaa ja aikaa. Varhaiskasvatuksen arjessa hyödynnetään päiväkodin monipuolista oppimisympäristöä; metsää, puistoja, urheilukenttää ja kirjaston palveluita. Toimintaa toteutetaan päivittäin erilaisissa ryhmissä ikä- ja kehitystaso huomioiden.

Osa esiopetuksesta järjestetään Nöykkiönlaakson koulun tiloissa.

Nöykkiön päiväkodin toimintakalenteri

Nöykkiönlaakson koulun esiopetuksen toimintakalenteri