Nöykkiön päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Nöykkiössä rauhallisella pientaloalueella kirjaston vieressä. Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää ja viereisessä Nöykkiönlaakson alakoulussa kaksi esiopetusryhmää.

Päiväkoti toimii perheiden kanssa hyvässä yhteistyössä huomioiden lasten yksilölliset tarpeet. Toimintamme perustana on lapsilähtöisyys ja lasten osallisuus. Muokkaamme oppimisympäristöä lasten ajatusten, kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden pohjalta.

Toiminnassa otetaan huomioon mm. lasten matemaattisten taitojen kehittyminen, luontosuhteen luominen ja monipuolinen liikkuminen. Annamme lasten leikeille tilaa ja aikaa. Hyödynnämme arjessa päiväkodin monipuolista oppimisympäristöä; metsää, puistoja, urheilukenttää ja kirjaston palveluita. Toteutamme toimintaa päivittäin pienryhmissä lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden.

Osa esiopetuksesta järjestetään Nöykkiönlaakson koulun tiloissa.

Nöykkiön päiväkodin toimintakalenteri

Nöykkiönlaakson koulun esiopetuksen toimintakalenteri