Lehtikasken päiväkoti

pk ulkoa

Lehtikasken päiväkoti

Lehtikasken päiväkoti muodostuu kahdesta rakennuksesta sekä monipuoliset leikkimahdollisuudet tarjoavista piha-alueista. Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5 vuotiaille lapsille, lisäksi talossamme on tällä kaudella erityisryhmä ja esiopetusta. Hyödynnämme lähialueiden metsiä ja ulkoilualueita oppimisympäristöinä.

Retkeilemme lähiympäristöön ympäri vuoden, säällä kuin säällä.

       tablettu                  syksy  

Myönteinen ihmiskäsitys ja arvostava vuorovaikutus on kaiken toimintamme taustalla, niin työyhteisössä kuin asiakasperheidenkin kanssa. Meille on tärkeää, että lapsia tuetaan hyvässä vuorovaikutuksessa kaikessa toiminnassa. Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin hän on.

yhdessä

Oppimaan oppimista harjoitellaan lapselle luontevilla tavoilla, kokeilun kautta. Asioita ja ilmiöitä tutkitaan sekä lapsen kysymyksiin vastataan keskustellen ja toiminnallisesti havainnoiden, erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen.

värit 

Tuemme lapsia omatoimisuuteen arjen taidoissa, ikätaso ja yksilöllinen valmius huomioiden. Perushoitotilanteet ovat myös pedagogisia tilanteita ja niihin varataan tarpeeksi aikaa. Meille on tärkeää mahdollistaa lapselle aikaa tuettuun ja omatoimiseen leikkiin. Leikki on lapselle luotainen tapa oppia uusia asioita ja lisäksi leikki tuottaa arkeen iloa.

Toiminnassamme otetaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet sekä kehitykseen liittyvät tarpeet ja toiveet. Lapset antavat toimintaan aiheet, kasvattajat suunnittelevat pedagogisen sisällön.

     keba     sänky

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. neuvola ja kirjasto sekä tietenkin perheet. Vanhemmat voivat osallistua lasten varhaiskasvatukseen myös vanhempainyhdistys Versot ry:n toiminnan kautta. Versoilla on omat Facebook-sivut.

kirjastoauto2      

Toimintakalenterista pääsee tutustumaan ryhmien toimintaan.

Kantokasken esiopetuksen toimintakalenterista näkee heidän arkeaan.                

Voit tutustua toimintaamme myös Facebook- sivuillamme

Halutessanne voitte myös käydä tutustumassa Espoon kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Esiopetuksen opetussuunnitelman.