Iivisniemen päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Iivisniemessä hyvien kulkuyhteyksien varrella Kaitaalla.
Ympäristö tarjoaa monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia keskellä Espoonlahden kaunista luontoa.

Ryhmät
Päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää Majakat ja Perävaunut. 
Hoitopaikkoja on 3-5 vuotiaille lapsille n. 42 varhaiskasvatuspaikkaa. Päiväkodissamme ei tarjota esiopetusta.
Tilat
Päiväkoti on pieni ja kodikas. Tilamme ovat avarat ja molempien ryhmien
yhteiskäytössä. Päiväkodin ”helmi” on iso, monipuolinen ja toimiva piha.

Toimintaperiaatteet
Lapsilähtöisyys
Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tarjota lapsille sekä aikuisille ympäristö, jonne on
mukava ja helppo tulla ja jossa lapsi voi saada uusia kasvu- ja oppimis-
kokemuksia turvallisten ihmissuhteiden ympäröimänä.
Toimintamme perustuu lapsilähtöiseen ajatteluun, jossa kannustamme lasta
luottamaan omiin kykyihinsä ja kasvamaan itsenäiseksi, toiset huomioivaksi,
tasapainoiseksi ja iloiseksi ihmiseksi.

Yhteistyö perheiden kanssa
Päiväkodin henkilökunnan tehtävänä on toimia yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen kasvun ja kehityksen mahdollistajana ja näin tukea perhettä lapsensa kasvattamisessa.
Vanhempien ja henkilöstön tiedot ja näkemykset lapsen kasvusta ja kehityksestä  
luovat pohjan hyvälle yhteistyölle.
Päivittäisten tapaamisten lisäksi kutsumme vanhemmat kaksi kertaa vuodessa tai
tarpeen mukaan useammankin kerran yhteiseen varhaiskasvatuskeskusteluun.

Kaitaan pedagoginen yhteisö
Päiväkoti on mukana alueellisessa pedagogisessa yhteisössä, jossa
lasten sosiaalisia taitoja kehitetään yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Iivisniemen päiväkodin toimintakalenteri