Espoonlahden päiväkoti

Espoonlahden päiväkoti sijaitsee merellisessä Espoonlahden keskuksessa. Päiväkotia ympäröi oma, suuri metsäinen piha, monipuolinen luonto, uima- ja jäähalli ja urheilukenttä .

Päiväkodin toiminta perustuu ajatukseen, että leikkiessään lapsi ajattelee, etsii, tutkii, löytää ja oppii. Varhaiskasvatuksessa kasvattaja kuuntelee, ohjaa ja rohkaisee lasta. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa ja kannustamme heitä osallisuuteen.

Käytämme päiväkodin tiloja monipuolisesti ja toimintaympäristöä muutetaan suunnitelmallisesti lasten tarpeiden  ja  omien leikki-ideoiden mukaan. Toimimme erilaisissa ryhmissä, joissa lasten osallisuus tulee näkyväksi ohjaavan kasvattajan kanssa.

Olemme ”Vihreä lippu” päiväkoti. Olemme  käsitelleet lasten kanssa kestävään elämäntapaan liittyviä teemoja, kuten veden ja jätteiden vähentäminen, sekä lelujen kierrätys. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimme käsitellessämme lasten kanssa muun muassa hyviä tapoja ja ystävyyttä. Työyhteisömme on lempeä, turvallinen sekä lasta ja toisiamme kunnioittava.

Päiväkodissa on iso ja monipuolinen piha erilaisille leikeille. Järjestämme pihalla ulkoilun aikana talvi – ja kesäliikuntaa. Omassa pihametsässä tehdään luontohavaintoja eri vuodenaikoina vahvistaen lasten luontosuhdetta.

Espoonlahden päiväkodissa on tällä hetkellä varhaiskasvatuspaikkoja 1-5-vuotiaille lapsille.

Päiväkodissamme toimii myös kerhoja; Meriharakat 2- 3- vuotiaiden lasten kerho ja Merikotkat 3-5 vuotiaiden lasten kerho.

Yhteistyökumppaneita ovat alueen neuvolat, lähikoulut, liikunta- ja kulttuuritoimi, Espoonlahden seurakunta ja Espoon musiikkiopisto. Päiväkodissamme työskentelevät myös laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuri opettaja. Lapsen varhaiskasvatuksen tuen tarpeiden mukaan työskentelemme yhdessä perheiden kanssa yhteistyössä eri alojen terapeuttien ja perheneuvolan kanssa.

Espoonlahden päiväkoti  on amk - harjoitteluverkostopäiväkoti.

Espoonlahden päiväkodin toimintakalenteri