Espoonlahden päiväkoti

Espoonlahden päiväkoti sijaitsee merellisessä Espoonlahden keskuksessa. Päiväkotia ympäröi oma, vastikään saneerattu pihametsä, monipuolinen luonto, uima- ja jäähalli ja urheilukenttä .

Päiväkodin toiminta perustuu ajatukseen, että lapsi ajattelee, etsii, tutkii ja löytää. Varhaiskasvatuksessa  kasvattaja kuuntelee, ohjaa ja rohkaisee lasta eteenpäin. Yhteistyössä vanhempien kanssa kannustamme vanhempia osallisuuteen.

Päiväkodin tiloja käytetään monipuolisesti ja toimintaympäristöä muutetaan  suunnitelmallisesti  lasten tarpeiden  ja  omien leikki-ideoiden mukaan. Toimimme erillaisissa pienryhmissä, joissa lasten osallisuus tulee näkyväksi ohjaavan kasvattajan kanssa.

Olemme ”Vihreä lippu” päiväkoti. Olemme  käsitelleet lasten kanssa kestävään elämäntapaan liittyviä teemoja, kuten veden ja jätteiden vähentäminen, lelujen kierrättys. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin  huomioimme  käsitellessämme lasten kanssa hyviä tapoja, ystävyyttä jne.

Päiväkodissa on iso ja monipuolinen piha erilaisille leikeille. Järjestämme pihalla ulkoilun aikana talvi – ja kesäliikuntaa ja omassa pihametsässä tehdään luontohavaintoja eri vuodenaikoina.

Espoonlahden päiväkodissa on tällä hetkellä hoitopaikkoja 1-5-vuotiaille lapsille.

Päiväkodissamme toimii myös kerhoja; Meriharakat 2- 3- vuotiaiden lasten kerho ja Merikotkat 3-5 vuotiaiden lasten kerho.

Yhteistyökumppaneita ovat alueen neuvolat, lähikoulut, liikunta- ja kulttuuritoimi, Espoonlahden seurakunta ja Espoon musiikkiopisto. Päiväkodissamme työskentelevät myös laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuri opettaja. Lapsen varhaiskasvatuksen tuen tarpeiden mukaan työskentelemme yhdessä vanhempien kanssa yhteistyössä eri alojen terapeuttien ja perheneuvolan kanssa.

Espoonlahden päiväkoti  on amk - harjoitteluverkostopäiväkoti.

Espoonlahden päiväkodin toimintakalenteri