Eestinmetsän päiväkoti

Eestinmetsän päiväkodin toimintakalenteri

Päiväkotimme sijaitsee pientaloalueella lähellä Suomenojaa.Tarjoamme varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille lapsille sekä esiopetusta.

Päiväkodin toiminta perustuu lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja uuden oppimisen tukemiseen. Lapsen hyvinvointi on pääosassa joka päivä. Leikki, liikkuminen ja tutkiminen sekä kielen ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen rytmittävät lapsen toimintaa päivittäin.

Luottamuksen ja turvaalisuuden tunne lapsen jokaisessa päivässä on meille tärkeää, kohtaamme lapsen yksilönä ja huomioimme lapsen tarpeet.

Pienet luottamuksen hetket

Leikimme pienryhmissä monipuolisissa ympäristöissä.

       Pohtimista metsässä          Metsäretki

Otamme huomioon lapsen yksilölliset tarpeet; kannustamme lasta toiminnan suunnitteluun.

Lasten suusta

Kannustamme lapsia löytämään itse ratkaisuja ja tarvittaessa ohjaamme heitä. Luomme lapsille erilaisia tilanteita joissa he voivat ihmetellä esimerkiksi metsässä luontoa yhdessä.

 Tutkimista metsässä