Eestinmalmin päiväkoti

Eestinmalmin päiväkoti sijaitsee rauhallisella omakotialueella luonnon helmassa. Lähiympäristö ja monipuolinen pihapiiri kannustavat lapsia liikkumaan ja houkuttelevat leikkeihin. Eestinmalmin päiväkoti on pieni ja lämminhenkinen kahden ryhmän talo, jossa kaikki kasvattajat tuntevat kaikki lapset.

Perustehtävämme on tukea lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa. Päiväkodin arjessa korostuvat leikki, kasvattajien läsnäolo sekä lasten osallisuus uusien Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden eli Vasun hengessä. Havainnoimme lasten toimintaa ja suunnittelemme ja toteutamme pedagogiikkaa lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Kasvattajat huolehtivat siitä, että pedagogisessa toiminnassa yhdistyvät lasten kiinnostuksen kohteet ja kaikki Vasussa mainitut oppimisen alueet (kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn). Käytännössä tämä mahdollistuu esimerkiksi erilaisissa projekteissa, joita toteutamme pienryhmätoiminnan avulla.  Pienryhmätoiminta kannustaa lapsia oppimaan tekemisen kautta sekä mahdollistaa onnistumisen kokemuksia

Käy tutustumassa päiväkotiin Facebook-sivuilla.

Eestinmalmin päiväkodin toimintakalenteri