Eestinmalmin päiväkoti

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenterit, joista voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Siihen voi tutustua alla olevasta linkistä:

Eestinmalmin päiväkodin toimintakalenteri

Eestinmalmin päiväkoti sijaitsee rauhallisella omakotialueella luonnon helmassa. Eestinmalmin päiväkoti on pieni ja lämminhenkinen kahden ryhmän talo, jossa kaikki kasvattajat tuntevat kaikki lapset. Tarjoamme varhaiskasvatusta1-5-vuotialle lapsille.

Pyöräily päivä

Päiväkodin arjessa korostuvat leikki, liikunta, kasvattajien aito läsnäolo sekä lasten osallisuus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden eli Vasun hengessä. Havainnoimme lasten toimintaa ja suunnittelemme ja toteutamme pedagogiikkaa lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta.

Metsäretkellä Luovaa leikkiä

Kasvattajat huolehtivat siitä, että pedagogisessa toiminnassa yhdistyvät lasten kiinnostuksen kohteet ja kaikki Vasussa mainitut oppimisen alueet (kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn). Käytännössä tämä mahdollistuu esimerkiksi erilaisissa projekteissa, joita toteutamme pienryhmätoiminnan avulla. Pienryhmätoiminta kannustaa lapsia oppimaan tekemisen kautta sekä mahdollistaa onnistumisen kokemuksia.

Metsässä liikunta ja laulu leikkejä

Päivittäinen liikkuminen on tärkeä osa arkeamme. Päiväkotimme on mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmassa. Panostamme lasten liikuntaan sekä sisä- että ulkotiloissa niin ohjatussa toiminnassa kuin vapaassa leikissä. Vähennämme tietoisesti lasten turhia odotushetkiä lisäämällä niihin aktiviteettejä. Hyödynnämme lähiympäristön puistoja sekä metsiä viikoittaisilla retkillämme.

Ulkoliikunta Metsässä


Käy tutustumassa päiväkotiin Facebook-sivuilla.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. neuvola ja kirjasto sekä tietenkin perheet. Vanhemmat voivat osallistua lasten varhaiskasvatukseen myös vanhempainyhdistyksen toiminnan kautta. Eestinmalmin päiväkodin vanhempainyhdistyksen löytää mm. Facebookista.

Lomakkeet:

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lomakkeet

Varhaiskasvatussuunnitelma (pdf, 4098 Kt)