Vantinkulman päiväkoti

Aukioloaikamme on arkisin klo 7-17.00.

Ryhmät

Vantinkulman päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää, Leijonat ja Ilvekset. Hoitopaikkoja on 1-5-vuotiaille lapsille.
Päiväkodissa ei tarjota esiopetusta, vaan tavallisimmin lapset siirtyvät läheisten koulujen tai päiväkotien esiopetusryhmiin. Toimintamme perustana on omahoitajuus ja pienryhmätoiminta.

Tilat

Päiväkodin tilat ovat kodinomaiset ja jokaisella ryhmällä on käytössään kaksi erillistä tilaa. Meillä ei ole omaa salia, mutta käytämme viereisen Vanttilan koulun liikuntasalia sekä lähiympäristöä, jossa on mm. kaupungin puutarha. Käytössä on myös suuri leikkipiha välineineen.

Sijainti

Vantinkulman päiväkoti sijaitsee Vanttilassa. Kävelymatka Kaukalahden juna-asemalta on noin 20 minuuttia.  Lähimmältä bussipysäkiltä on parin minuutin kävelymatka päiväkotiimme

Toimintaperiaatteet

Lapsen osallisuus:
Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan ryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Oppimisympäristöä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti siten, että lapsilla on mahdollisuus käyttää päiväkodin välineitä itsenäisesti.

Kasvatuskumppanuus:
Arvostamme vanhempia lapsensa ensisijaisia kasvattajia ja päiväkodin henkilökunnan tehtävänä on toimia perheiden kasvatuskumppaneina. Vanhempien ja henkilöstön tiedot ja näkemykset lapsen kasvusta ja kehityksestä luovat pohjan lapsen hyvinvoinnille. Päivähoitopaikkapäätöksen jälkeen päiväkodilta soitetaan vanhemmille. Huoltajille kerrotaan mahdollisuudesta tavata lapsen omahoitaja kotona. Tutustumiskäynnillä lapsi, perhe ja omahoitaja voivat rauhassa tutustua toisiinsa lapselle tutussa ympäristössä. Jokaisen perheen kanssa tutustumisaika ja päivähoidon aloitus suunnitellaan yksilöllisesti, perheen tarpeiden mukaan.

Kaksi kertaa vuodessa kutsumme vanhemmat yhteiseen varhaiskasvatuskeskusteluun. Jos perheen äidinkieli on jokin muu kuin suomi, päiväkoti järjestää tulkin mukaan keskusteluun. Päivittäiset keskustelut lasta tuotaessa/hakiessa ovat myös tärkeä yhteistyömuoto. Vanhempien iltoja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.  Lisäksi päiväkodin juhliin ja tapahtumiin kuten kevät- ja joulujuhliin ovat kaikki vanhemmat sekä usein myös sisarukset tervetulleita. 

Kestävä kehitys:
Kestävä kehitys on Vantinkulman päiväkodissa tärkeä asia. Valitsemme vuosittain kestävän kehityksen kehittämiskohteen, jota toteutetaan kummassakin lapsiryhmässä lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden. Meille tärkeitä teemoja ovat sähkön ja veden säästäminen, kierrätys ja lasten, heidän perheidensä sekä henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen  käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Vantinkulman päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Vantinkulman päiväkodin toimintakalenteri