Taimitarhan päiväkoti

Taimitarhan päiväkoti sijaitsee Niipperin pientalovaltaisella asuinalueella Pohjois-Espoossa ja on aloittanut toimintansa vuonna 2009. Tarjoamme varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille lapsille kolmessa ryhmässä.

Taimitarhan päiväkodin toimintakalenteri

Meille on tärkeää kohdata, nähdä ja kuulla jokainen lapsi päivittäin.

Taimitarhan päiväkodissa jokainen saa olla omanlaisensa ja lapset huomioidaan yksilöinä.

Arjessa toimimme usein pienryhmissä, joissa huomioimme monipuolisesti lapsen ikä- ja kehitystason. Teemme yhteistyötä muiden ryhmien kanssa.

Päiväkodissamme on vapaus liikkua ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. Hyödynnämme lähiympäristöä- ja metsiä toiminnan toteuttamisessa. Lapsen omaehtoinen leikki sekä yksin, että ryhmässä on tärkeää ja sitä tuetaan ja arvostetaan. Tämä kehittää lapsen luovuutta, vahvistaa minäkuvaa ja mahdollistaa kaverisuhteiden syntymistä.

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Muokkaamme oppimisympäristöämme säännöllisesti lasten tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Lastenkokouksissa kirjaamme ylös toiveita, joiden pohjalta toteutamme varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Myös vanhempia osallistetaan suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilökunnan erityisosaaminen näkyy päivittäisessä toiminnassa. Haluamme yhdessä lasten ja vanhempien kanssa luoda taloomme välittävän, kuuntelevan ja positiivisen ilmapiirin.