Saarniraivion päiväkoti

Saarniraivion päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 1-5 vuotiaille lapsille.

Haluamme olla lämminhenkinen, positiivista pedagogiikkaa ja vuorovaikutusta korostava varhaiskasvatusyksikkö. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja luottamusta herättävä kasvu- ja oppimisympäristö, jossa lapset viihtyvät ja johon vanhemmat voivat mielellään tuoda lapsensa hoitoon. Lasten ja vanhempien vahva osallisuus on meille tärkeää. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa otetaan huomioon lasten yksilölliset tuen tarpeet. Yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä on merkittävä osa varhaiskasvatuksen järjestämistä.

Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat lasten kiinnostusten kohteet ja tuen tarpeet. Varmistamme lapsen osallisuuden jatkuvalla havainnoinnilla ja lasten ideoiden keräämisellä ikätasoon sopivin keinoin. Toimintaa toteutetaan erilaisissa muuntuvissa pienryhmissä. Suunnitelmamme perustuvat jatkuvaan oman toiminnan arviointiin. Jokaisen ryhmän lähtökohtana on kasvattajien laatima ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma.

Työyhteisömme pyrkii aktiivisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Pidämme tärkeänä, että hankimme ajanmukaista tietoa kouluttautumalla. Kehittämiskohteenamme on kuluvalla vuodella ollut leikki ja sen eri osa-alueet. Kehitämme leikkiä ryhmätasoisesti projektimuotoisessa toiminnassa. Työyhteisömme kehittämiskohteena on yhteistyö ja yhteisöllisyys.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Saarniraivion päiväkodin toimintakalenteriin voit tutustua alla olevasta linkistä

Saarniraivion päiväkodin toimintakalenteri