Saarniraivion päiväkoti

Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan päiväkotimme toimintakalenteriin

Saarniraivion päiväkodin toimintakalenteri

Saarniraivion päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää. Kaikissa ryhmissämme tarjotaan varhaiskasvatusta 1-5 vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan klo 9.00-13.00 välisenä aikana.

Haluamme olla lämminhenkinen, positiivista pedagogiikkaa ja vuorovaikutusta korostava varhaiskasvatusyksikkö. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja luottamusta herättävä kasvu- ja oppimisympäristö, jossa lapset viihtyvät ja johon vanhemmat voivat mielellään tuoda lapsensa hoitoon. Lasten ja vanhempien vahva osallisuus on meille tärkeää. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa otetaan huomioon lasten yksilölliset tuen tarpeet. Yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä on merkittävä osa varhaiskasvatuksen järjestämistä.

Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat lasten kiinnostusten kohteet ja tuen tarpeet. Varmistamme lapsen osallisuuden jatkuvalla havainnoinnilla ja lasten ideoiden keräämisellä ikätasoon sopivin keinoin. Toimintaa toteutetaan erilaisissa muuntuvissa pienryhmissä. Suunnitelmamme perustuvat jatkuvaan oman toiminnan arviointiin. Jokaisen ryhmän lähtökohtana on kasvattajien laatima ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma.

Vanhasta puulinnasta tehty Frozen linna

Kestävä kehitys on meille arjessa tärkeää. Vanha puinen ritarilinna muuntui lasten ja aikuisten käsissä Frozen linnaksi. Pienestä pahvilaatikosta saatiin aikaiseksi reki.

Työyhteisömme pyrkii aktiivisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Pidämme tärkeänä, että hankimme ajanmukaista tietoa kouluttautumalla. Kehittämiskohteenamme on kuluvalla vuodella ollut leikki ja sen eri osa-alueet. Kehitämme leikkiä ryhmätasoisesti projektimuotoisessa toiminnassa. Lapsi oppii tutkimalla ja kokeilemalla. Ryhmissä pyritään huomioimaan lasten mahdollisuus oppia eri aisteja käyttäen.

Aistiakvaarío

Pienten ryhmässä on päästy tunnustelemaan erilaisia pintoja ja muotoja aistiakvaarion avulla...

Aisti- ja tunnusteluseinä

...ja samoin isompien ryhmässä aisti- ja tunnusteluseinän parissa.

Työyhteisömme kehittämiskohteena on yhteistyö ja yhteisöllisyys.

Toimintakaudelle 2019-2020 päiväkotimme kehittämiskohteeksi on valittu tunnetaitojen opettaminen leikin kautta.

Hyödyllisiä linkkejä

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma