Niipperin päiväkoti

Niipperin päiväkodin toimintakalenteri

Niipperin päiväkoti sijaitsee Pohjois-Espoossa, kehittyvällä pientaloalueella Juvanpuiston koulun läheisyydessä.

Meille Niipperin päiväkodissa tärkeää on lapsen lämmin kohtaaminen, katsekontakti - kuunteleminen sekä avoin yhteistyö vanhempien kanssa. Arjen yhdessäolossa korostamme leikki-, sekä sosiaalisten taitojen harjoittelua. Lapsilähtöinen leikki ja pienryhmissä toimiminen ovat tärkeitä meille. Pienryhmissä korostuu yhdessä tekeminen, kokeminen, tutkiminen, ilmaisun ja ihmettelyn sekä oppimisen muodossa. Kiitämme, kehumme ja rohkaisemme, etsimme ja löydämme vahvuuksia, iloitsemme oivalluksista - yhdessä ja yksilöinä.

Askarteluhetki Askarteluhetki

Luonnon läheisyys mahdollistaa meille viikottaiset metsäretket, joista lapset nauttivat erittäin paljon. Metsäretkillä opimme yhdessä tutkimalla luontoa suojelemaan sekä arvostamaan sitä. Metsässä liikkuessa myös karkeamotoriset taidot karttuvat lapsilla eri tavalla kuin vain tasaisella maastolla liikkuessa.

20200225_100409

Päiväkodissamme arvostetaan lasten liikunta- ja luontokasvatusta. Suomen ympäristökasvatusseura on myöntänyt Vihreän lipun sertifikaatin Niipperin päiväkodille vuonna 2010. Vihreä lippu arvot näkyvät meidän arjessamme. Opettelemme ekologisia toimintatapoja, kierrätystä.

Lähimetsä1

Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille.

Esiopetusta järjestetään  Niipperin koulun  tiloissa.