Mikkelän päiväkoti

Mikkelän päiväkoti sijaitsee rauhallisella, luonnonläheisellä alueella Espoon keskuksen tuntumassa Mikkelän alakoulun kanssa samassa kiinteistössä.

Mikkelän päiväkodissa edistetään lapsen hyvinvointia ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatuksen perustana ovat hyvä perushoito sekä turvallinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. Lämmin, avoin ja kunnioittava ilmapiiri luovat pohjan kasvatuskumppanuudelle, joka mahdollistaa toimimisen lapsen parhaaksi.

Lapsen ikä- ja kehitystason huomioiva pienryhmätoiminta on monipuolista sisältäen leikkiä, musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa, satuja sekä luontokasvatusta. Päiväkotia ympäröivää luontoa käytetään oppimisympäristönä monipuolisesti. Lapsen omaehtoinen leikki sekä yksin että ryhmässä on tärkeää ja sitä tuetaan sekä arvostetaan. Toiminnan kaikki osa-alueet kehittävät lapsen luovuutta ja vahvistavat minäkuvaa sekä mahdollistavat kaverisuhteiden syntymistä.

Lapsen osallisuutta tuetaan havainnoimalla sekä dokumentoimalla. Kasvattajat tukevat vuorovaikutusta, osallistuvat aktiivisesti lasten leikkeihin ja toimintaan sekä sisällä että ulkona.

Kasvattajatiimit sopivat tiimin yhteisestä toimintakulttuurista laatimalla tiimisopimuksen yhdessä esimiehen kanssa. Tiimin kasvatuskulttuuria toteutetaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman avulla.


Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille. Kuusivuotiaiden esiopetus toimii Mikkelän alakoulun tiloissa.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. 

Mikkelän päiväkodin toimintakalenteri