Mikkelän päiväkoti

Mikkelän päiväkoti on ilmapiiriltään positiivinen, iloinen, kannustava ja innostunut. Päiväkotimme tarjoaa laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta monenlaisille lapsille ja perheille. Teemme vahvaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyössä korostuvat avoin ilmapiiri, ymmärrys, kuuntelu ja perheen tukeminen kasvatustyössään.

Meille Mikkelän päiväkodissa on tärkeää, että sitoudumme työskentelemään positiivisen pedagogiikan ajatusten mukaisesti ja huomaamme lapsissa sekä toisissamme ja myös arjen pienissä hetkissä hyvät asiat.

Toimintamme pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Espoon ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmiin. Suunnittelemme varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan lasten mielenkiinnonkohteita hyödyntäen eri oppimisen alueet huomioiden. Lasten ja vanhempien osallisuus on keskeisessä asemassa. Päiväkodissamme tärkeänä asiana nähdään lapsen oppimisen ja onnistumisen ilo.

Lapsen ikä- ja kehitystason sekä mielenkiinnonkohteet ja tarpeet huomioiva pienryhmätoiminta on monipuolista sisältäen leikkiä, musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa, satuja ja luontokasvatusta. Päiväkotia ympäröivää luontoa käytetään oppimisympäristönä monipuolisesti. Lapsen omaehtoinen leikki sekä yksin että ryhmässä on tärkeää ja sitä tuetaan sekä arvostetaan. Toiminnan kaikki osa-alueet kehittävät lapsen luovuutta ja vahvistavat minäkuvaa sekä mahdollistavat kaverisuhteiden syntymistä.

Me Mikkelän päiväkodin lapset saamme päivittäin olla yhdessä sellaisten aikuisten kanssa, ”jotka leikkivät meidän kanssa, osaavat askarrella ja jumpata ja sellaisten, jotka rakentavat legoilla. Sellaisten, joiden syliin voi mennä ja jotka lukevat meille ja sellaisten jotka rakentavat ja menevät meidän kanssa retkelle metsään ja pelaavat ja leikkivät.”

Mikkelän päiväkodissa ja esiopetuksessa on yhteensä viisi lapsiryhmää, joista esiopetusryhmä toimii Mikkelän alakoulun tiloissa. Lapsiryhmistä osa toimii kahden kasvattajan ryhminä. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella, luonnonläheisellä alueella Espoon keskuksen tuntumassa samassa kiinteistössä Mikkelän alakoulun kanssa.

 

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. 

Mikkelän päiväkodin toimintakalenteri