Lasinpuhaltajan päiväkoti

Uudessa Lasinpuhaltajan päiväkodissa on tilat viidelle lapsiryhmälle, joissa on 1-5-vuotiaita lapsia.

Toimintaperiaatteet

Päiväkodin toiminta perustuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä lapsen osallisuus päivähoidon arjessa.

Päiväkotimme arkeen kuuluu olennaisena osana pienryhmätoiminta ja projektityöskentely.

Lasinpuhaltajan päiväkodissa tehdään yhdessä lasten huoltajien ja varhaiskasvattajien kanssa lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Yksilöllinen huomiointi tarkoittaa meillä lapsen iän, kulttuuritaustan ja erityistarpeiden huomioonottamista erilaisissa toiminnoissa.

Uudessa päiväkodissa suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä lasten kanssa uutta oppimisympäristöä. Lapset ovat osallistuneet mm. uusien lelujen valintaan ja ovat omalta osalta mukana toiminnan suunnitelussa ja ideoinnissa.

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenterit, joista voit seurata yksikön ja ryhmän tapahtumia ja tiedotteita.

Sijainti

Lasinpuhaltajan päiväkoti sijaitsee Kauklahdessa osoitteessa Lindankuja 1. Bussi kulkee päiväkodin vieressä lähin bussipysäkki on parin minuutin kävelymatkan päässä.