Lakelan päiväkoti

Lakelan päiväkoti sijaitsee Muuralan alueella Espoon keskuksessa, rautatieaseman ja tuomiokirkon välissä.

Lakelan päiväkodissa yhdessä vanhempien kanssa luomme lapselle turvallisen ja hyväksyvän kasvu- ja oppimisympäristön. Myönteinen, lapsen kasvua tukeva ja oppimaan innostava ilmapiiri tarjoavat lapselle mahdollisuuden kehittyä tasapainoiseksi, itseään ja muita arvostavaksi yksilöksi.
Toimintamme peruspilareita ovat: turvallisuus, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus, liikkumiseen houkuttelevat piha ja monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin toimintoihin sisällä.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen  käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Lakelan päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Lakelan päiväkodin toimintakalenteri