Lakelan päiväkoti

Lakelan päiväkoti sijaitsee Muuralan alueella Espoon keskuksessa, rautatieaseman ja tuomiokirkon välissä.

Lakelan päiväkodissa yhdessä vanhempien kanssa luomme lapselle turvallisen ja hyväksyvän kasvu- ja oppimisympäristön. Myönteinen, lapsen kasvua tukeva ja oppimaan innostava ilmapiiri tarjoavat lapselle mahdollisuuden kehittyä tasapainoiseksi, itseään ja muita arvostavaksi yksilöksi.
Toimintamme peruspilareita ovat: turvallisuus, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus, liikkumiseen houkuttelevat piha ja monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin toimintoihin sisällä.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. 

Lakelan päiväkodin toimintakalenteri