Kylätalo Palttinan päiväkoti

Kylätalo Palttinan päiväkoti ja asukapuisto sijaitsevat keskellä Kauklahtea. Toimintamme perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa painottuvat taito- ja taideaineet sekä ympäristökasvatus. Henkilökunta, lapset ja huoltajat luovat yhdessä kuuntelevan ja välittävän yhteisön, jossa lapsen on turvallista kasvaa.

Palttinanpuisto päiväkodin terassilta kuvattuna. Taustalla suuri sateenkaari.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Palttinassa lapsi on rakas ja ainutlaatuinen, joka näkyy toiminnan perustumisena lasten ajatuksille, tarpeille ja kiinnostuksen kohteille. Oppimisympäristömme on rakennettu tukemaan lasten kehitystä tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen leikkiin ja toimintaan.

Lapsi ja aikuinen sylikkäin. Lapsen pienet kädet, jotka pitelevät lelua.

Ympäristökasvatus

”Kestävän kehityksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.”

Kylätalo Palttinassa ympäristökasvatuksen tavoitteena on, että opimme yhdessä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vuosittain vaihtuvien yhteisten teemojen myötä Kylätalo Palttinassa on säilynyt ja kehittynyt toimintatapa, jossa kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelusta päivittäiseen työskentelyyn. Toimintakaudella 2020-2021 keskitymme erityisesti luontokasvatukseen; luonnossa oppimiseen samalla yhteisömme luontosuhdetta vahvistaen.Metalliverkosta ja kierrätysmetallista tehty taideteos.

Kylätalo Palttinan päiväkodissa annetaan lapsille mahdollisuus olla aktiivisesti osallisena toiminnassa. Lapsille annetaan vapaus tutkia ja ihmetellä, tukien heidän omia kiinnostuksen kohteitaan. Aikuisen näyttäessä mallia omalla toiminnallaan ja asenteellaan, lapselle muodostuu hyvä luontosuhde. 

Hiekkakakku, jonka päälle on aseteltu vaaleanpunaisia kukkia.Tärkeitä periaatteitamme ovat:

  • Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

  • Ympäristön kunnioittaminen ja siitä huolehtiminen

  • Kierrätys ja jätteenmäärän vähentäminen

  • Veden- ja sähkönkulutukseen huomion kiinnittäminen

  • Kulttuuriperinnön vaaliminen

Vanhempaintoimikunta

Kylätalo Palttinan päiväkodissa vanhemmilla on mahdollisuus osallistua vanhempaintoimikunnan toimintaan. Vanhempaintoimikunta tukee vanhempien ja lasten verkostoitumista järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia ja juhlia. Vanhempaintoimikuntaan osallistuminen on vapaaehtoista ja toimintaan voi halutessaan osallistua oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan. Vanhempaintoimikunnasta saa enemmän tietoa liittymällä Facebook-ryhmään nimeltä: Kylätalo Palttinan päiväkodin vanhempaintoimikunta.

Lapsi maalaa Palttinan terassilla.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. 

Kylätalo Palttinan päiväkodin kalenteri