Koivuhovin päiväkoti

Koivuhovin päiväkodin toimintakalenteri

Koivuhovin pieni päiväkoti sijaitsee Ymmerstassa, lähellä Koivuhovin juna-asemaa.

Koivuhovin päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää: Sahramit ja Meiramit, ja hoitopaikkoja on 1-5 -vuotiaille.

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota hyvää varhaiskasvatusta positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Toimintamme tapahtuu pienryhmissä ja haluamme kannustaa lapsia tuomaan esille omia ideoita ja toiveita varhaiskasvatuksen arkeen, kuuntelemalla heitä ja toteuttamalla yhteisiä teemoja ja projekteja. Toimintamuotomme on leikki, unohtamatta liikuntaa, kädentaitoja ja musiikkia. Haluamme luoda hyvän ja avoimen yhteistyön varhaiskasvatuksen ja kodin välille. Työyhteisömme arvioi ja kehittää toimintaa aktiivisesti.

Hyödyllisiä linkkejä:

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

Espoon esiopetussuunnitelma