Koivuhovin päiväkoti

Koivuhovin pieni päiväkoti sijaitsee Ymmerstassa, lähellä Koivuhovin juna-asemaa.

Koivuhovin päiväkodissa on kaksi ryhmää, 1-3-vuotiaat Sahramit ja  3-5-vuotiaat Meiramit. Päiväkodissamme on hoitopaikkoja  26 lapselle.

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota hyvää varhaiskasvatusta positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Omahoitajuus on erityisesti hoidonaloituksen yhteydessä ja alle 3-vuotiailla tärkeä osa toimintaamme. Toimintamme tapahtuu pienryhmissä. Pääasiallinen toimintamuotomme on leikki, unohtamatta liikuntaa, kädentaitoja ja musiikkia.
Haluamme kannustaa lapsia tuomaan esille omia ideoita ja toiveita päivähoidon arkeen, kuuntelemalla heitä ja toteuttamalla yhteisiä teemoja ja projekteja.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet. Yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä on tärkeää. Haluamme luoda hyvän ja avoimen kasvatuskumppanuuden perheiden kanssa.

Työyhteisömme pyrkii aktiivisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Kouluttautumalla hankimme ajanmukaista tietoa.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen  käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Koivuhvoin päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Koivuhovin päiväkodin toimintakalenteri